Facebook Wonderland Groep  Instagram Wonderland Groep  YouTube Wonderland Groep  Linkedin Wonderland Groep

Bijbaan in de kinderopvang

Volg jij 1 van de volgende HBO-bachelor opleidingen en beschik je over een schriftelijk bewijs dat minimaal 75% van de totale opleiding is behaald of een overgangsbewijs naar het 4e studiejaar? Ook dan kun je bij ons aan de slag als pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang:

Dagopvang en buitenschoolse opvang

HBO bachelorniveau:

 • Creatieve therapie (geen Mikojel)
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kunstzinnige therapie
 • Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Lerarenopleiding Pedagogiek
 • Pedagogiek
 • Pedagogisch management kinderopvang
 • Pedagogische Academie
 • Sociaal kunstzinnige therapie
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Social Educational Care
 • Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
 • Social Work/ Sociaal Werk, profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker
 • Social Work, programma Social Educational Care
 • Toegepaste Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Vaktherapie

Buitenschoolse opvang

HBO bachelorniveau:

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (Van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Creatieve therapie (van Mikojel)
 • Cultureel Werk (CW)
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Educatie en Kennismanagement Groene Sector
 • Educatieve therapie (van Mikojel)
 • Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kreatief edukatief Werk
 • Kunstzinnige vormende opleiding (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
 • Leraar lichamelijke opvoeding
 • Leraren-/docentenopleiding of ander bewijs van onderwijsbevoegdheid voor primair-,voortgezet- en beroepsonderwijs
 • Muziektherapie
 • Sport en bewegen
 • Sport- en bewegingseducatie
 • Sport, Gezondheid en Management
 • Sportkunde