Voorrangscriteria bij plaatsing

Wonderland Kinderopvang

Blob IMG 1843

Wonderland Kinderopvang verzorgt professionele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. In sommige gevallen krijgt een kind voorrang om een opvangplek te krijgen bij onze opvang.

I vorm zacht blauw

Wanneer krijgt een kind voorrang bij de plaatsing?

Wij hanteren de volgende criteria voor voorrang bij plaatsing op het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de BSO:

I vorm zacht blauw
  • Kinderen van medewerkers van Wonderland Kinderopvang.
  • Broers en/of zussen van al actief geplaatste kinderen bij Wonderland. Het tweede of volgende kind kan alleen volgens de voorrangscriteria worden geplaatst, als hij/zij minimaal een half jaar vóór de gewenste startdatum is ingeschreven bij Wonderland. Als meetmoment houden we hiervoor de datum aan van het plaatsingsaanbod voor opvang van het tweede of volgende kind.
  • Kinderen die actief gebruikmaken van de opvang en waarvoor een wijzigingsverzoek is ingediend. Onder wijzigingsverzoeken verstaan wij onder andere wijziging van opvangdagen, wijziging van opvanglocaties en overgang van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang.
  • Aanvragen voor kinderopvang op hele dagen hebben voorrang op aanvragen voor opvang op halve dagen.

Gun je kind de beste ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om je kind en jou een goede start te geven bij onze kinderopvang. Daarom bieden wij je graag een kennismaking en rondleiding op een locatie aan.
Kom dus gerust langs om sfeer te proeven en al je vragen stellen.