Facebook Wonderland Groep  Instagram Wonderland Groep  YouTube Wonderland Groep  Linkedin Wonderland Groep
 
Wonderland Kinderopvang Vacatures September 2017

Vacature overzicht

Ben je geinteresseerd in het werken bij Wonderland Kinderopvang?

Relevante opleiding Kinderopvang

Opleidingsniveau Pedagogisch medewerker Kinderdagverblijf
De functie van pedagogisch medewerker is toegankelijk met een diploma MBO-SPW niveau 3. De gevolgde opleiding moet voldoen aan de eisen die de wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aan de opleiding stelt.

In de CAO Branche Kinderopvang Nederland is een lijst opgenomen van opleidingen die ook toegang geven tot het beroep van pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf. Het gaat in dit geval om opleidingen op het sociaal-maatschappelijke of verzorgende vlak of op het gebied van educatie of culturele vorming.

Opleidingsniveau pedagogisch medewerker Buitenschoolse Opvang

Wanneer een pedagogisch medewerker alleen op de buitenschoolse/naschoolse opvang (BSO/NSO) werkt, geven opleidingen op het gebied van sport en bewegen of een kunstzinnig vormende opleiding ook toegang tot het beroep van pedagogisch medewerker.

Voor een totaaloverzicht van de relevante opleidingen kan de CAO Branche Kinderopvang Nederland geraadpleegd worden.