Veelgestelde vragen

Wij helpen je graag op weg

Veelgestelde vragen

Betalingen, factuur, toeslagen enzovoort

Hieronder vind je ons antwoord op vragen die veel ouders/verzorgers hebben over bijvoorbeeld betalingen, de factuur en het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Misschien heb jij dezelfde vraag?
Vind je hier niet het antwoord dat je zoekt, neem dan contact met ons op.

display none
Hoe betaal ik mijn factuur?

Bij de inschrijving van je kind voor onze opvang, kun je aangeven of je gebruik wil maken van maandelijkse automatische incasso. Wil je dit niet, dan zullen wij per maand een bedrag aan administratiekosten in rekening brengen. Incasso zal altijd op of rond de eerste dag van elke nieuwe maand plaatsvinden. Betaal je handmatig, dan zal dit binnen 14 dagen na de factuurdatum moeten gebeuren.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

Eenmaal per jaar ontvang je van ons de jaaropgave kinderopvang. Deze wordt eenmalig aan je verstrekt in de maand februari. Bewaar deze jaaropgave goed. Je hebt deze nodig voor de opgave van de opvanguren aan de Belastingdienst.

Hoe kan ik de kinderopvangtoeslag aanvragen?

Hiervoor verwijzen wij je door naar de website van de Belastingdienst www.Toeslagen.nl.

Gebruik voor het invullen de gegevens van het contract dat door ons is aangemaakt. Dit kun je inzien in het digitale ouderportaal. In het contract  staan gegevens die je nodig hebt om de toeslag aan te vragen, zoals het registratienummer van de locatie (LRK-nummer), het aantal uren opvang en het uurtarief. Het LRK-nummer staat ook op de locatiepagina op onze website.

Lukt het niet om de aanvraag voor toeslagen zelf in te vullen, dan verwijzen wij je door naar de Belastingdienst voor hulp bij het aanvragen. Via het invullen en ondertekenen van een formulier kun je als ouder voor het gehele traject begeleiding aanvragen. Na het invullen hiervan, krijgt Wonderland geen terugkoppeling over het resultaat van de begeleiding.

Wijzigingen:

Het is van belang om eventuele wijzigingen zo snel mogelijk aan de Belastingdienst door te geven. Wijzigingen kun je ook snel en gemakkelijk via de kinderopvangtoeslag-app doorgegeven. Nieuwe aanvragen niet.

Waarom moet ik mijn eigen BSN-nummer en die van mijn partner doorgeven aan de opvang?

Kinderopvangorganisaties moeten ouders vragen naar hun geboortedatum en BSN-nummer (Burgerservicenummer) en dat van hun kind. Op basis van artikel 1b, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit Awir, moeten ouders hun BSN-nummer aan de kinderopvangorganisatie bekend maken. Het BSN-nummer is namelijk een uniek identificerend persoonsgegeven. Hiermee controleert de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst of de opvanggegevens betrekking hebben op de ouder waarover de gegevens zijn geleverd.

Ik ben werkloos geworden. Moet ik nu mijn kinderopvang stopzetten?

Werk je niet meer en gaat je kind nog wel naar de opvang? Dan heb je nog recht op drie maanden kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag wordt geregeld door de Belastingdienst. Je geeft bij de Belastingdienst door dat je niet meer werkt en zij zullen de toeslagen aanpassen naar je nieuwe situatie. Op de website van de Belastingdienst lees je hoe je dat doet.

Hoe wordt mijn factuur berekend?

52-weken-pakket

Bij het 52-weken-pakket krijgen ouders maandelijks een factuur toegestuurd met daarop het aantal uren dat per kind is afgenomen. Per locatie kan het aantal opvanguren verschillen, maar dit is terug te vinden op onze website bij pakketten en op het contract. Het aantal afgenomen uren is ook het aantal uren dat moet worden doorgegeven aan de Belastingdienst voor de toeslag.

Bijvoorbeeld;

Je hebt een 52-weken-pakket voor 1 dag in de week. 

4 uur per dag x 40 weken = 160 uur per jaar (schooldagen)

11 uur per dag x 12 weken = 132 uur per jaar (vakantiedagen)

292 / 12 maanden = € 24,33 uur per dag, per maand

40-weken-pakket

Bij het 40-weken-pakket krijgen de ouders ook maandelijks een factuur. Ook tijdens de vakantieweken zal de factuur gelijk zijn aan de andere maanden. Onze opvangkosten en uren worden berekend over een heel jaar en verdeeld over 12 gelijke maanden. Hierdoor hoeven er in de vakantieperiodes geen wijzigingen door gegeven te worden aan de Belastingdienst.  

Bijvoorbeeld;

Je hebt een 40-weken-pakket voor 1 dag in de week. 

4 uur per dag x 40 weken = 160 uur per jaar

160 / 12 maanden = € 13,33 uur per dag, per maand

Vakantieopvang

Vakantieopvang is het enige pakket dat door ons gefactureerd wordt in de maanden dat er ook daadwerkelijk een vakantie is. Ouders moeten hier rekening mee houden als zij toeslag ontvangen van de Belastingdienst. De toeslag zal door de Belastingdienst gewoon maandelijks uitgekeerd worden aan ouders, ook al is er in die maand geen vakantie. 

In tegenstelling tot ons. In de schoolvakantieperiode (bijvoorbeeld in juli en augustus) kunnen de facturen van Wonderland hoger oplopen. Bij afname van bijvoorbeeld opvang op de maandagen in de vakantie, facturen wij in de deze periode tot wel 6 maandagen.

O vorm zacht blauw
V vorm geel
I vorm geel
V vorm zacht blauw

Heb je nog vragen? 

Stuur ons een e-mail met je vraag naar administratie@wonderlandkinderopvang.nl of bel naar 088 202 80 80

Veelgestelde vragen

Inschrijving, planning en plaatsing

Hieronder vind je vragen die veel ouders/verzorgers hebben over de inschrijving, planning en plaatsing van hun kind bij Wonderland. Misschien heb jij dezelfde vraag?  Vind je hier niet het antwoord dat je zoekt, neem dan contact met ons op.

Inschrijving en plaatsing

display none
Ik wil mijn kind graag inschrijven bij Wonderland. Hoe doe ik dat?

Wat leuk dat je je kind bij ons wil inschrijven. Inschrijven doe je via het inschrijfformulier op onze website. Een inschrijving is vrijblijvend en kosteloos. Ben je al klant bij ons? Je kan een volgend kind aanmelden in het ouderportaal. Je hoeft dan enkel de nieuwe gegevens in te vullen en wij zullen de aanvraag verder verwerken.

Wat gebeurt er nadat ik mijn kind heb ingeschreven?

Zodra de inschrijving verwerkt is, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail. Je kind wordt in onze administratie opgenomen en wordt op basis van de inschrijfdatum geplaatst op de instroomlijst van nieuwe aanmeldingen.

Heb je op korte termijn opvang nodig? Zodra er plaats beschikbaar is, neemt een medewerker van de afdeling Kindplanning zo spoedig mogelijk contact met je op om de plaatsingsmogelijkheden te bespreken.

Wanneer hoor ik of mijn kind geplaatst kan worden?

Je ontvangt 5 à 6 maanden vóór de gewenste startdatum een plaatsingsaanbod van een medewerker van de afdeling Kindplanning. In verband met de grote vraag naar kinderopvang, is het mogelijk dat je een alternatief plaatsingsaanbod ontvangt, dat af kan wijken van jouw opvangwensen. In dit geval zal een medewerker contact opnemen om het alternatieve aanbod met je door te nemen.

Kan ik snel opvang krijgen voor mijn kind?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de opvanglocatie, de gewenste opvangdagen, het maximale aantal kinderen per groep en de wettelijke regels. Momenteel is er veel vraag naar kinderopvang en worden onze locaties druk bezocht. Hierdoor zitten veel van onze groepen op diverse dagen vol en hanteren wij wachtlijsten. Als een groep vol is, zijn wij afhankelijk van opzeggingen en/of wijzigingen van andere klanten, voordat wij een ander kind kunnen plaatsen.

Er is nog geen plek beschikbaar op de gewenste dagen, wat nu?

Een medewerker van de afdeling Kindplanning zal in dit geval altijd een alternatief plaatsingsaanbod doen. We zetten je kind ook voor de gewenste dagen op de wachtlijst, totdat er plaatsingsmogelijkheden zijn. In dit geval nemen wij contact met je op. Uiteraard mag je zelf ook informeren naar de stand van zaken bij de afdeling Kindplanning, bij voorkeur per e-mail.

Kan ik voorkeur voor een groep uitspreken?

Je kan altijd aangeven naar welke groep je voorkeur uitgaat. Wij zullen zoveel mogelijk rekening hiermee houden bij de plaatsing van je kind, maar wij kunnen geen garanties geven.

Mijn kind gaat naar het kinderdagverblijf. Wordt hij/zij dan automatisch aangemeld voor de BSO?

Nee, je kind wordt niet automatisch aangemeld voor de buitenschoolse opvang. Wij weten namelijk niet naar welke basisschool je kind gaat en welke BSO-locatie jouw voorkeur heeft. Rond de derde verjaardag van je kind zal een medewerker van het kinderdagverblijf aangeven dat het tijd is om je kind aan te melden voor één van onze BSO-locaties. De aanmelding voor de buitenschoolse opvang kan je doen in het digitale ouderportaal (Aanvragen -> structurele wijziging) of door een e-mail te sturen naar de afdeling Kindplanning.

Ik kan mijn kind niet inschrijven en ontvang de melding dat mijn e-mailadres al bekend is. Wat nu?

Indien dit probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de afdeling Kindplanning. Ben je al klant bij ons? Een tweede of volgend kind kan je aanmelden voor de opvang via ons ouderportaal.

O vorm zacht blauw
V vorm geel
I vorm geel
V vorm zacht blauw

Wachtlijsten

display none
Ik heb al een kind op de opvang. Nu wil ik een broertje/zusje ook laten plaatsen? Heb ik voorrang op de wachtlijst?

Als je al een kind op de opvang hebt, wordt de aanmelding van een tweede of volgende kind met voorrangscriteria toegekend. Plaatsing met voorrangscriteria kan alleen als je je kind minimaal een half jaar voor de gewenste startdatum hebt aangemeld én als er plek beschikbaar is.

Mijn kind staat op de wachtlijst. Hoe lang duurt het voordat er plek beschikbaar is?

Hoe lang je kind moet wachten op een plek is moeilijk van tevoren aan te geven. Wij werken met enkele voorrangscriteria. Zoals voor broertjes/zusje of kinderen die van het kinderdagverblijf naar de BSO doorstromen. Vaak is de wachttijd afhankelijk van wanneer er plek vrij komt in een groep waar je kind qua leeftijd inpast. Op elke locatie zijn altijd wel een paar erg drukke dagen, met name op maandag, dinsdag en donderdag. Medewerkers van de afdeling Kindplanning kunnen, indien gewenst, een plaatsingsaanbod doen voor alternatieve opvangdagen en/of opvanglocaties.

I vorm geel

Wijzigingen en aanvragen

display none
Kan ik mijn aanmelding wijzigen?

Een wijziging in de aanmelding geef je aan ons door via een e-mail aan de afdeling Kindplanning. Vergeet niet om hierin te vermelden wat de naam is van je kind en om welke wijziging het gaat.

Hoe kan ik extra opvang- of ruildagen aanvragen?

Extra opvang- en ruildagen vraag je aan via het ouderportaal. Een pedagogisch medewerker van de groep zal de beschikbaarheid checken en je uiterlijk binnen een maand een reactie sturen. 

Een ruildag aanvragen kan alleen als er een andere dag is afgemeld in het ouderportaal. Achteraf kan afwezigheid niet worden ingezet als ruildag. Ruilen is een service en kan alleen op basis van beschikbaarheid worden goed gekeurd. De termijn van de te ruilen opvangdag is één maand voor de afwezige dag tot twee maanden erna.

O vorm zacht blauw
V vorm zacht blauw

Annuleren en opzeggen

display none
Kan ik mijn aanmelding annuleren?

Als je geen opvang voor je kind meer zoekt, dan horen wij dat graag tijdig. Wij zullen je kind en de bijbehorende gegevens uit onze administratie verwijderen. Als je tijdelijk geen opvang nodig hebt, maar in de toekomst misschien wel, dan horen wij dat ook graag. Je kind wordt dan, met behoud van de inschrijfdatum, op een niet-actieve aanmeldingslijst geplaatst. We doen je dan geen plaatsingsaanbod. Zodra je wel gebruik van de opvang wil maken, geef je dat aan ons door en dan plaatsen wij je kind weer op de actieve aanmeldingslijst.

Kan ik zonder kosten een overeengekomen plaatsing annuleren?

Nee, dat kan niet. Bij een gehele of gedeeltelijke annulering vanaf het moment dat het plaatsingsaanbod door jou is geaccordeerd tot een maand voor de startdatum, brengen wij € 50,- administratiekosten in rekening. Bij een annulering binnen één maand voor de startdatum geldt een opzegtermijn van een maand.

Kan ik de plaats van mijn kind tijdelijk opzeggen/pauzeren?

Nee, het is niet mogelijk om een opvangplek tijdelijk stop te zetten of te pauzeren. De plaats moet in zijn geheel beëindigd worden. Vervolgens kan je je kind opnieuw aanmelden voor de opvang. Houd er in dat geval wel rekening mee dat bij een wachtlijst, jouw plek opgevuld wordt door een ander kind. Wij kunnen geen garantie geven op een nieuwe plaatsing bij opzeggen.

Hoe beëindig ik mijn plaatsingsovereenkomst?

Een opzegging ontvangen wij graag per e-mail. Wij hanteren een maand opzegtermijn en opzeggen kan op iedere willekeurige dag van de maand.

V vorm geel
I vorm geel

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Kindplanning, via kindplanning@wonderlandkinderopvang.nl of via 088 202 80 80

Kom kijken bij Wonderland

Wij denken graag met je mee over je opvangwensen en we nodigen je uit om Wonderland en onze kwaliteiten zelf te ervaren. Wij vinden het belangrijk om je kind en jou een goede start te geven bij onze kinderopvang. Daarom bieden wij je graag een kennismaking en rondleiding op een locatie aan. Kom dus gerust langs om sfeer te proeven en al je vragen stellen.