Ons beleid

de beste plek om te groeien

Blob 13736 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29

Wonderland Kinderopvang wil je kind de beste plek bieden om te groeien en zich te ontwikkelen. Dat doen we door professionele kinderopvang te bieden van hoge kwaliteit. Wonderland besteedt iedere dag aandacht aan de hoge kwaliteit van haar opvang en dienstverlening. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen hebben we op verschillende terreinen beleid ontwikkeld.

I vorm zacht blauw

Structuur en vertrouwen in het beleid zijn voor iedereen die bij Wonderland betrokken is, belangrijk. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders en onze medewerkers. Kwalitatief goed beleid staat niet vast, maar ontwikkelt zich continu verder. Daarom stellen we regelmatig ons beleid bij aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. 

Regelmatig controleert de GGD de uitvoering van het beleid bij Wonderland. De rapporten van die inspecties vind je op de locatiepagina’s. Ter aanvulling hierop voert Wonderland ook zelf op iedere locatie jaarlijks een controle uit.

Hieronder vind je de beleidsstukken over de pedagogische visie van Wonderland en de afspraken en tijden rondom het brengen en halen van de kinderen. Het privacybeleid voor de kinderen komt ook aan bod. Bijvoorbeeld als het gaat om de regels over het fotograferen van kinderen en het al dan niet openbaar maken van die foto’s. Je vindt tenslotte ook onze huisregels rondom hygiëne en onze ruilservice tussen de beleidsstukken.

De beleidsstukken van Wonderland

Breng- en haalbeleid Wonderland Kinderopvang

Meldcode kindermishandeling

Pedagogisch Beleid Wonderland Kinderopvang

Privacybeleid Wonderland Kinderopvang

Ruilservice - locaties Baarn en Hilversum

Ruilservice - overige locaties

Voedingsbeleid BSO

Voedingsbeleid Kinderdagverblijf

Vervoersprotocol Kinderdagverblijf

Vervoersprotocol BSO

Ziektebeleid

Werkplannen per locatie

Per locatie heeft Wonderland ook specifieke beleidsstukken zoals een pedagogisch werkplan en het beleid Veiligheid en Gezondheid. Deze kun je vinden op de locatiepagina’s:

V vorm geel
I vorm zacht blauw
O vorm turquoise

Gun je kind de beste ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om je kind en jou een goede start te geven bij onze kinderopvang. Daarom bieden wij je graag een kennismaking en rondleiding op een locatie aan.
Kom dus gerust langs om sfeer te proeven en al je vragen stellen.