Over Wonderland Kinderopvang

Samen op avontuur

Blob 13736 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29

Wonderland wil je kind de beste plek bieden om te groeien en zich te ontwikkelen. In een veilige omgeving, mét uitdagingen. Door zelf ervaringen op te doen. En spelenderwijs te ontdekken.

Dat doen we door professionele kinderopvang te bieden van hoge kwaliteit. In een team van enthousiaste medewerkers, een pedagoge en pedagogisch specialisten. Natuurlijk in nauw contact met de ouders.

We kijken ernaar uit om jou en je kind binnenkort te begroeten op één van onze opvanglocaties. Samen ontdekken we je avontuur.

Wie zijn wij?

I vorm zacht blauw
O vorm turquoise
V vorm geel
O vorm turquoise

Over Wonderland Kinderopvang

I vorm zacht blauw

Wonderland Kinderopvang biedt professionele kinderopvang en heeft in totaal 30 verschillende locaties in Nederland. Daar vind je onze kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar), peuteropvang (2 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar). Wij zijn gehuisvest in Baarn, Breukelen, Haarlem, Hillegom, Hilversum, Katwijk, Leiden, Noordwijk en Overveen. Iedere locatie heeft zijn eigen karakter, uitstraling, grootte en groepssamenstelling. Zo kies je als ouder zelf wat het beste past bij je kind en bij jou.

Vacature placeholder

Wonderland maakt deel uit van Babilou Family. De Babilou Family vormt een gemeenschap die zich dagelijks in 12 landen vol enthousiasme inzet om de beste kinderopvang aan te bieden. Babilou Family is een van origine Frans familiebedrijf en is opgericht in 2003. Het bedrijf heeft veel kennis en expertise in huis op pedagogisch gebied. Hun kijk op kinderen sluit goed aan op onze kindvisie: ‘Ik geloof in mijzelf, ik leer continu, ik ontdek de wereld’.

paula directeur Wonderland

Paula Bernsen

Directeur van Wonderland Kinderopvang

Blob Pinkeltjesland114DJvD volledige toestemming voor alle bvs
V vorm geel
Blob Pinkeltjesland386DJvD volledige toestemming voor alle bvs
Blob Pinkeltjesland368DJvD volledige toestemming voor alle bvs

De ambitie van Wonderland Kinderopvang

I vorm zacht blauw

Bij Wonderland ga je samen op avontuur. Als kind, als ouder of als medewerker. We gaan samen op ontdekkingsreis en bieden je kind de beste plek om te groeien en zich te ontwikkelen. Van pasgeboren baby tot een zelfstandig, zelfbewust en sociaal kind. Bij Wonderland zijn wij dagelijks professioneel, eigenwijs en enthousiast bezig met het begeleiden van ‘onze’ kinderen. We willen ze het beste meegeven. In een veilige omgeving, mét uitdagingen. Door zelf ervaringen op te doen. En spelenderwijs te ontdekken en samen te spelen met andere kinderen. We stimuleren ze bij het opgroeien en zichzelf ontwikkelen. Dat doen we door professionele kinderopvang te bieden van hoge kwaliteit. In een team van enthousiaste medewerkers, een pedagoge en pedagogisch specialisten. Natuurlijk in nauw contact met de ouders. Daar ligt onze kracht en dat is onze ambitie.

O vorm zacht blauw
Blob HetBoshuis88 volledige toestemming voor alle bvs
shape green round
V vorm zacht blauw

Ouders vertellen

Op de pagina Ouders vertellen lees je een aantal ervaringen van ouders en kinderen. 

V vorm geel

Oudercommissies van Wonderland Kinderopvang

De ouders/verzorgers van iedere opvanglocatie worden vertegenwoordigd door een oudercommissie (OC). De oudercommissie is daarmee een belangrijke schakel in de communicatie tussen Wonderland en de ouders/verzorgers. Leden van de oudercommissie behartigen de belangen van ouders en kinderen en zij bevorderen een goede relatie met de pedagogisch medewerkers. De oudercommissie doet ook suggesties over hoe de dienstverlening verbeterd kan worden.

Via deze oudercommissies blijven de ouders goed op de hoogte van ontwikkelingen bij onze organisatie. En wij blijven goed op de hoogte van de wensen van ouders. Dat vinden we belangrijk want we streven ernaar om onze dienstverlening zoveel mogelijk op de specifieke behoeften van ouders aan te passen.

Iedere oudercommissie komt een paar keer per jaar bij elkaar om actuele zaken te bespreken en om samen met de locatiemanager de gang van zaken op de locatie te bekijken.

Adviesrecht oudercommissie

Een oudercommissie heeft het recht om gevraagd en ongevraagd te adviseren over;

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid),
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid,
  • de openingstijden,
  • het beleid rondom voorschoolse educatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar,
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling,
  • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang.

Deze adviesrechten zijn in de Wet kinderopvang opgenomen.

Blob IMG 9931
Blob 13422 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29 2

Algemene informatie oudercommissie

Via de onderstaande links vind je meer informatie van BOinK over oudercommissies. BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.
• de adviesprocedure en advies uitbrengen.
• de twee belangrijke verantwoordelijkheden van de oudercommissie.
• Op de website van BOinK staan brochures, factsheets en andere documenten voor oudercommissies, zoals de brochure ‘de Oudercommissie – medezeggenschap, adviesrecht en de achterban’ en de brochure ‘Communicatie door de oudercommissie’.

Leden van de oudercommissie

De namen van de leden van de oudercommissie van de locatie vind je (binnenkort) in het Wonderland ouderportaal.

Heb je interesse om vrijblijvend een keer deel te nemen aan een vergadering of wil je je aanmelden voor de oudercommissie? Je bent van harte welkom!

Heb je een vraag aan de oudercommissie? Stuur dan een e-mail naar de oudercommissie van de locatie waar je kind opvang heeft.

Goede doelen en sponsoring

Wonderland Kinderopvang helpt kinderen ver weg en dichtbij

Wonderland Kinderopvang draagt graag een steentje bij aan een betere wereld. Daarom stellen wij ieder jaar een bedrag beschikbaar om goede doelen te steunen en voor sponsoring.

Nieuws en Blogs

Interessante artikelen, nieuws over Wonderland en de blogs van directeur Paula Bernsen vind je op de pagina Nieuws en blogs. Ook vind je hier online brochures over onderwerpen die te maken hebben met onze kinderopvang.

Blob HetBoshuis183 onherkenbaar

Ons beleid

Goede afspraken zijn belangrijk om hoge kwaliteit te bieden. Daarom hebben wij over diverse onderwerpen beleid opgesteld. Op de pagina Ons beleid lees je daar meer over. Van pedagogisch beleid, ziektebeleid en veiligheid- en gezondheidsbeleid tot voedingsbeleid, ruilservice en vervoersprotocollen. En van criteria van voorrang bij plaatsingsbeleid en pedagogische werkplannen per locatie tot algemeen plaatsingsbeleid en onze huisregels.

V vorm blauw
shape green round
V vorm geel

Gun je kind de beste ontwikkeling

Wij denken graag met je mee over je opvangwensen en we nodigen je uit om Wonderland en onze kwaliteiten zelf te ervaren. Wij vinden het belangrijk om je kind en jou een goede start te geven bij onze kinderopvang. Daarom bieden wij je graag een kennismaking en rondleiding op een locatie aan. Kom dus gerust langs om sfeer te proeven en al je vragen stellen.