Facebook Wonderland Groep  Instagram Wonderland Groep  YouTube Wonderland Groep  Linkedin Wonderland Groep
Werkwijze

We besteden iedere dag aandacht aan hoge kwaliteit van kinderopvang en dienstverlening. Om deze kwaliteit te waarborgen hebben we op verschillende terreinen beleid ontwikkeld.

Structuur en vertrouwen in het beleid zijn voor alle doelgroepen van Wonderland erg belangrijk, voor de kinderen maar ook voor de ouders en medewerkers. Kwalitatief goed beleid is beleid dat zich ontwikkelt. Het beleid van Wonderland wordt daarom regelmatig bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. De GGD controleert op regelmatige basis de uitvoering van het beleid bij Wonderland. De inspectierapportenrapporten over deze inspecties kun je vinden via de locatiepagina's. Ter aanvulling hierop voert Wonderland ook zelf bij iedere locatie een jaarlijkse controle uit.

Onderstaande beleidsstukken besteden aandacht aan de pedagogische visie van Wonderland en de afspraken en tijden rondom het brengen en halen van de kinderen. Het privacybeleid ten aanzien van de kinderen komt ook aan bod. Hierbij kan gedacht worden aan de regels rondom het fotograferen van kinderen en het al dan niet openbaar maken van die foto's. Je vindt tenslotte ook onze huisregels rondom hygiëne en onze ruilservice tussen de beleidsstukken.

Wonderland beleid:

Ruilbeleid Wonderland Kinderopvang
Breng haal beleid Wonderland Kinderopvang
Hygienebeleid Wonderland Kinderopvang
Pedagogisch beleid Wonderland Kinderopvang
Privacybeleid Wonderland kinderopvang
Voedingsbeleid Wonderland Kinderopvang
Ziektebeleid Wonderland Kinderopvang
Vier ogen beleid Wonderland Kinderopvang
Gezondheidsbeleid Wonderland Kinderopvang
Veiligheidsbeleid Wonderland Kinderopvang