Facebook Wonderland Groep  Instagram Wonderland Groep  YouTube Wonderland Groep  Linkedin Wonderland Groep

Mijn Wonderland

ONBEZORGD SPELEN

Nieuws

Leiden, 25 januari 2018 – Muisstil luisterden de peuters van Kinderdagverblijf Wonderland Vondellaan in Leiden woensdag 24 januari naar de pedagogisch medewerkers. Zij lazen vanwege de Nationale Voorleesdagen voor uit het prentenboek van het Jaar 2018: Ssst! De tijger slaapt, geschreven en geïllustreerd door Britta Teckentrup.
Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling, de fantasie en het is ook nog eens hartstikke gezellig. Woensdag 24 januari startte De Nationale Voorleesdagen 2018 groots met het Nationale Voorleesontbijt. De kinderen en de medewerkers kwamen in pyjama en werden getrakteerd op een ontbijt.
De Nationale Voorleesdagen zijn van 24 januari t/m 4 februari 2017. Landelijk worden peuters en kleuters voorgelezen op basisscholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

 

 

 


Wonderland Kinderopvang is een vertrouwd adres voor kinderopvang van 0-12 jaar en heeft naast het kinderdagverblijf op de Vondellaan 35B ook diverse buitenschoolse opvanglocaties in Leiden. Met een omgeving waar plezier, ervaring & ontwikkeling, vertrouwen voor het kind centraal staat. Wonderland heeft ook kinderopvang locaties in Hillegom en Haarlem.

 

Voorleesontbijt KDV Wonderland Vondellaan 7 2018

 

 

Professionele muzieklessen voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar

Wonderland Stationsweg Hillegom start vanaf vrijdag 2 februari met het aanbieden van professionele muzieklessen voor de kinderen van 1,5 tot 4 jaar in onze bewegingsruimte onder professionele begeleiding van een muziekdocent van de Hillegomse muziekschool. De kinderen, die opvang op ons kinderdagverblijf krijgen, kunnen op een vrolijke en speelse wijze kennismaken met muziek. In de cursus wordt muziek gecombineerd met bewegingsspelletjes, die op elk moment van de dag gebruikt kunnen worden. Er wordt veel gezongen en natuurlijk heel veel muziek gemaakt met allerlei soorten kindermuziekinstrumenten. Wonderland heeft een goede samenwerking met de Hillegomse muziekschool omdat sommige kinderen van de buitenschoolse opvang groepen, tijdens BSO daar muziekles krijgen.

De rol van muziek in de ontwikkeling van kinderen

Wij geloven allebei dat je met muziek een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van jouw kind. Al vanaf heel jonge leeftijd zijn kinderen geïnteresseerd in muziek. Samen muziek maken is leuk en bijna ieder kind heeft wel muziek waar hij of zij van houdt. Muziek maken en muziek luisteren is heel leerzaam. Kinderen leren van muziek luisteren heel goed ‘te luisteren’. En dan dus niet in de zin van ‘doen wat de ouders zegt’, maar in de zin van echt auditief (met het gehoor) luisteren. En dit goed kunnen luisteren heeft een positief effect op de taalontwikkeling. Jonge kinderen die vaak naar muziek luisteren, kunnen beter onderscheid maken tussen verschillende klanken. Dit helpt ze enorm bij het leren praten. Om muziek te kunnen maken moeten de verschillende hersendelen goed samenwerken. Het bespelen van een instrument vraagt om goede motoriek. Met muziek maken worden verbindingen in de hersenen tussen de motorische en zintuigelijke gebieden gestimuleerd. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die muziekles hebben gehad, beter kunnen schakelen tussen verschillende taken, makkelijker problemen kunnen oplossen en snel informatie kunnen verwerken. Maar bovenal staat het genieten van het muziek maken en het luisteren naar muziek voorop! Wij zorgen ervoor dat er altijd een pedagogisch medewerker tijdens deze lessen aanwezig is. Kinderen die meedoen moeten wel kunnen lopen en niet hoeven te slapen in de ochtend.

 

 

Data, tijden en kosten 8-lessenreeks muziekles

De lessen worden op de volgende vrijdagen van 10.00 tot 10.30 uur gegeven:
- 2, 9, 16, 23 februari 2018
- 9, 16, 23, 30 maart 2018
Mocht je nog twijfelen of dit iets voor jouw kind is, dan is er op vrijdag 19 januari een proefles van 10.00 – 10.30 uur.
Zo kan jouw kind kijken of hij/zij het leuk vindt. Kosten: 8-lessenreeks € 54 (doorgang: bij minimaal 5)

Inschrijven?

Leuk! Dit kan door middel van een e-mail te sturen naar: . Vermeld hier aub jouw naam, de naam van jouw kind en de groep van ons kinderdagverblijf waar jouw kind opvang heeft. Graag ontvangt de Hillegomse muziekschool de inschrijving vóór 26 januari 2018.

 

Hillegom MUZIEKLES jan2018

De basisschool Bavoschool en Wonderland Kinderopvang organiseren op donderdag 2 november van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur gezamenlijk een open dag op de Bavoschool, gevestigd aan de Westergracht 3 te Haarlem.
Tijdens deze open dag zijn alle ouders en verzorgers, die op zoek zijn naar een school en kinderopvang van harte welkom. Zij kunnen samen met hun kind(eren) een kijkje komen nemen. In de Bavoschool is Wonderland Bavo gevestigd met haar unieke peuterspeelschool (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). De Bavoschool en Wonderland Kinderopvang hebben een samenwerking, waarbij talentontwikkeling van het kind centraal staat.

Peuterspeelschool Wonderland Bavo (2-4 jaar)

De peuterspeelschool Wonderland Bavo is een fijne plek waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar zich ontwikkelen om de stap naar de basisschool te maken en om plezier te hebben met leeftijdsgenootjes. Wij bieden ontwikkelingsgerichte opvang en werken met de VE (Voorschoolse educatie) methode Piramide. Kinderen krijgen volledig verzorgde opvang zoals bij een kinderdagverblijf. De peutergroep heeft een kleinschalig karakter met plaats voor maximaal 16 peuters. Opvang is mogelijk op hele en halve dagen, maar ook tijdens schooltijden (tot 15.00 uur). Verse warme middagmaaltijd is als extra dienst af te nemen. De kinderen krijgen wekelijkse bewegingsworkshops aangeboden zoals gym, dansen of simpele beweegspelletjes.

 

Buitenschoolse opvang Wonderland Bavo (4-12 jaar)

Bij de BSO Wonderland Bavo is er een focus op talentontwikkeling en worden de kinderen gestimuleerd om hun talenten te leren ontwikkelen. Er is veel aandacht voor natuurbeleving en iedere dag maken ze uitstapjes om de kinderen ook buiten de opvang nieuwe ervaringen te laten beleven. Regelmatig gaan ze naar de Nieuwe Akker waar kinderen groenten kunnen zaaien, verzorgen en oogsten. De kinderen kunnen buitenspelen op de deels overdekte, groene buitenspeelplaats en in de school is er een eigen aparte ruimte met een groot theaterpodium en een techniekhoek met werkbank. Tijdens de buitenschoolse opvang kunnen kinderen in de Bavoschool wekelijks schaaklessen volgen van schaakvereniging Chesscool.
Wonderland Kinderopvang heeft al kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties in Hillegom en Leiden. Zie voor meer informatie: www.wonderlandkinderopvang.nl

Open dag

De Bavoschool

De Bavoschool is een kleine, veilige school, volop in beweging. Goed onderwijs in de basisvakken is bij ons vanzelfsprekend, maar niet genoeg. Wij willen dat onze leerlingen zelfbewust, ondernemend en leergierig zijn aan het einde van groep 8. Daarom kijken we al vanaf groep 1 goed naar elk kind. Wat zijn of haar talent ook is, bij ons krijgt het de ruimte. Hoe? Dat laten we u graag zien!

Klein maar fijn
Een school met zo’n honderd leerlingen heeft voordelen. Er is bijvoorbeeld rust en ruimte. Er is veel persoonlijke aandacht voor de kinderen. En er is goed contact tussen de verschillende leeftijdsgroepen; de oudste kinderen zijn behulpzaam, zorgzaam en respectvol in de omgang met de jongsten. Kortom: de Bavoschool heeft een aangenaam en veilig pedagogisch klimaat.

Ruimte voor elk talent
Elk kind is ergens goed in. De Bavoschool helpt leerlingen te ontdekken wat dat is. We hebben themaweken, talentpodia en talentcircuits om dat ook in de praktijk te brengen. Een themaweek is bijvoorbeeld de kinderboekenweek. Oudere leerlingen lezen de kleintjes voor (talent voor anderen), terwijl andere kinderen het verhaal uitbeelden (beweeg- en expressietalent). Daarnaast is het talentpodium van de school elke maand beschikbaar voor een klas. Het talentcircuit is een middag waarop ouders workshops aanbieden, bijvoorbeeld fotograferen, schaken, programmeren, judo beoefenen.
Daarnaast willen we dat elke leerling, elke dag, ergens succesvol in is. Dat kan zijn in een reken- of taalopdracht, een liedje zingen, een ruzie oplossen of de schooltelefoon aannemen. Wie trots is op wat hij kan, leert beter en met meer plezier.

Onderzoekend leren
Nieuw in onze school is ‘onderzoekend leren’. We passen het toe bij Wereldoriëntatie. Leerlingen beslissen zelf wat ze willen leren over een thema en hoe ze willen leren (via internet, boeken, afnemen van interviews et cetera). Ze bepalen ook het eindproduct (presentatie, geschreven verslag, filmpje, tentoonstelling). Zo is leren leuk en effectief. Onderzoekend leren sluit aan bij talentontwikkeling. Talenten ontwikkelen en onderzoekend leren passen bij elkaar. Bepalen wat je wilt leren (een goede onderzoekvraag stellen) is tegelijkertijd denktalent ontwikkelen. Werken in groepen is ook werken aan talent voor een ander (leren samenwerken). Bepalen hoe je leert hangt samen met talent voor jezelf (leren leren, organiseren en onderzoeken).
In de praktijk ziet dat er bijvoorbeeld als volgt uit:
Leerlingen uit groep 7/8 schrijven een verhaal over buitenaardse wezens. De aliens hebben een probleem en zoeken de oplossing daarvoor op aarde. De leerlingen kiezen een verhaal uit – en daarmee het probleem – waarmee ze aan het werk willen. In vier groepjes zoeken ze naar oplossingen, elk groepje vertegenwoordigt een ander Europees land.

Zelf je werk sturen
Er is nog een manier om leerlingen meer invloed te geven op het leren. In groep 4 gebruiken de kinderen een planbord waarop ze dagtaken zetten. In groep 5 en 6 maken ze gebruik van weektaken. In groep 7 en 8 zijn er behalve weektaken ook blanco taken die ze zelf invullen. De leerkracht reflecteert erop samen met elke leerling. Ben je tevreden? Begrijp je de stof? Heb je voldoende tijd?

Engelse les vanaf groep 1
Alle kinderen krijgen Engelse les. De leerkrachten gebruiken ‘Groove me’: een gloednieuwe, digitale lesmethode voor groep 1 t/m 8 met muziek als basis. Thema’s uit liedjes worden gebruikt voor het aanleren van de taal.

Meer informatie over de Bavoschool is te vinden op: www.bavobasisschool.nl

Professionele schaaklessen en buitenschoolse opvang combineren? Dat kan! Kom dan naar onze BSO Wonderland Bavo in de Bavoschool (Westergracht 3 Haarlem).

Vanaf wo 27 september start schaakvereniging Chesscool Zuid West hier een nieuwe serie van 20 schaaklessen.
De lessen zijn iedere woensdag van 16.00 tot 17.30 uur. Onder begeleiding van professionele trainers leren kinderen van 6 t/m 12 jaar schaken voor een professioneel diploma!
De kinderen die op woensdag naar onze BSO komen, mogen gratis meedoen. Wij betalen deze lessen.

Ieder kind van 6 t/m 12 jaar die in Haarlem woont is van harte welkom bij de schaaklessen van Chesscool Zuid West in de Bavoschool! Dankzij financiële steun van de Gemeente Haarlem is er een beperkte eigen bijdrage van € 50 per deelnemer. Je krijgt les met een groep van 10 kinderen.
Meld je snel aan want er zijn 40 plaatsen en VOL = VOL.
Voor informatie en aanmeldingen, mail Jan Kouwenhoven via


Schaaklessen voor kinderen Bavo sept 2017


Waarom is schaken goed voor kinderen?
Schaken is goed voor de ontwikkeling van kinderen en het is gezellig. Je leert van een professionele trainer hoe je moet schaken en speelt partijen tegen andere kinderen uit de buurt. Hier leer je de spelregels, hoe de stukken moeten bewegen, hoe je plannen maakt, hoe je vooruit moet denken, hoe je mooie trucs kunt doen, hoe je kunt winnen en hoe je kunt leren van je verlies. De kinderen eindigen met een examen voor een officieel schaakdiploma. Ze krijgen een schaakboek om te oefenen, toegang tot een schaakapp op de computer om thuis te oefenen met schaken en worden lid van de schaakbond. De lessen zijn een initiatief van schaakvereniging Chesscool, de jeugdafdeling van schaakvereniging Kennemer Combinatie. Zie voor meer informatie de bijgaande flyer.

Hopelijk tot 27 september!

 

chess 775346 1280

Onze overblijfkrachten (TSO medewerkers) worden door ons in het zonnetje gezet! Want dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan...

 

Nationale Overblijfdag 2017 Wonderland 2

 

 

Nationale Overblijfdag 2017 Wonderland

 

Dames bedankt voor jullie inzet!

Namens alle kinderen en het team van Wonderland Kinderopvang.

 

 

CORPUS Kidsrun 2017 3Afgelopen zondag was het zover, de CORPUS Kidsrun 2017. Dit jaar liepen vijftien kinderen, vijf ouders en drie medewerkers van Wonderland Kinderopvang de afstand van twee kilometer door de binnenstad van Leiden. En wat een bikkels. Binnen 25 minuten was iedereen gefinished.


CORPUS Kidsrun 2017 2


Om dit mooie resultaat te bereiken hebben de kinderen van Wonderland Kinderopvang drie weken lang, twee dagen in de week tijdens de buitenschoolse opvang getraind. Hierdoor was de CORPUS Kidsrun prima te doen. “We zijn apetrots op al onze deelnemers. En we kijken nu al uit naar volgend jaar”, zegt Laura Mourus (medewerker Wonderland Kinderopvang).CORPUS Kidsrun 2017 1

  CORPUS Kidsrun 2017 4