Facebook Wonderland Groep  Instagram Wonderland Groep  YouTube Wonderland Groep  Linkedin Wonderland Groep

Nieuws - Wonderland Vondellaan KDV

3 Maart 2020 - Het is goed gesteld met de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Door kinderopvangorganisaties is de afgelopen jaren ingezet op kwaliteitsverbetering en professionalisering. Hierdoor neemt Nederland nu zelfs een toppositie in en kan ons land zich nu meten met gidslanden zoals Denemarken en Finland, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat 3 maart is gepubliceerd.
Wij zijn blij met deze onderzoeksresultaten en vinden het fijn om een bijdrage aan deze kwaliteitsverbetering en professionalisering te kunnen leveren.
Wij besteden iedere dag aandacht aan de hoge kwaliteit van onze opvang en dienstverlening. Kinderopvang is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. En pedagogisch medewerkers maken dagelijks het verschil door veilige, kwalitatief goede opvang te bieden. Lees meer op: rijksoverheid-kwaliteit nederlandse kinderopvang verder gestegen.

 

Rijksoverheid Kwaliteit Nederlandse kinderopvang verder gestegen maart 2020

14 Februari 2020 - Wat hebben veel ouders enthousiast gereageerd op de uitnodiging voor de informatieve ouderavond ‘EHBO aan baby’s en kinderen’ op 6 april, die Wonderland Kinderopvang Leiden in samenwerking met het Rode Kruis organiseert. Deze is dan ook helemaal volgeboekt met maar liefst 60 deelnemers. Vanwege de grootte van de groep hebben we besloten de groep op te splitsen in twee groepen. De ouderavond wordt door twee gekwalificeerde docenten gegeven in twee aparte lokalen zodat er voldoende aandacht is voor elke deelnemer. Wegens de enorme belangstelling organiseren we op maandag 20 april een tweede avond voor de ouders die er de eerste avond niet bij kunnen zijn. 
Tijdens de ouderavond een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij bewusteloosheid (exclusief Reanimatie en AED), verslikking, huidwond, verstuiking, brandwonden, hersenschudding en vergiftiging. Beide avonden vinden plaats om 19.15 uur op de locatie aan de Vondellaan 35b, 2332 AA te Leiden. Het is een besloten avond voor ouders waar ze zich vooraf voor hebben ingeschreven.

ehbo rode kruis

 

 

12 Februari 2020 - Wonderland Kinderopvang gaat uitbreiden en opent binnenkort haar nieuwe locatie BSO Wonderland Tetterode in Overveen (Haarlem). Deze locatie biedt kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en zal gevestigd worden in het Tetterode Sportcomplex. Wonderland krijgt een aparte ruimte in het sportcomplex waardoor er een nauwe samenwerking is met de diverse sporten. Hierdoor is een sport gemakkelijk te combineren met de BSO!

4 Februari 2020 - De Wonderland Groep wil een steentje bijdragen aan een betere wereld. Daarom steunen we graag goede doelen. Wist je bijvoorbeeld dat wij de Stichting Panti Asuhan steunen met een structurele jaarlijkse financiële bijdrage? Deze stichting richt zich op de ondersteuning van kindertehuizen in Indonesië. Met deze financiële bijdrage geeft Stichting Panti Asuhan de kinderen een kans op een betere toekomst. Al jaren steunen wij dit goede initiatief. Wil jij deze stichting ook steunen? Kijk dan op de website Panti Asuhan.

Wij sponsoren ook SamenLoop voor Hoop dat op 20 juni 2020 in Hillegom zal plaatsvinden, een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Meer weten of meedoen? Kijk dan op Samenloopvoorhoop Hillegom of op hun Facebook pagina of Instagram account.

Ook jij kunt een goed doel aandragen
Wij stellen graag geld beschikbaar voor goede doelen die onze medewerkers, ouders en kinderen belangrijk vinden. Je kunt een goed doel aandragen waarvoor jij jezelf inzet. Zo kunnen wij meehelpen aan het goede doel dat jij, of één van je kinderen die opvang bij ons heeft belangrijk vindt. Meer informatie vind je op onze site.

 

goededoelenensponsoring3

27 september 2019 - Gisteravond organiseerden Wonderland Kinderopvang en Kinderopvang Pinkeltjesland een inspirerende avond voor haar pedagogisch medewerkers, ouders en enkele relaties. Gastspreker Steven Pont (ontwikkelingspsycholoog) vertelde alles over de ontwikkeling van het zelfbeeld van een kind.

Meer dan 300 mensen luisterden aandachtig naar hem in theater De Muze in Noordwijk. Pont nam hun mee in de wereld van kinderen. Hij vertelde dat de manier waarop ouders, pedagogisch medewerkers en andere volwassenen reageren op het gedrag van kinderen, van grote invloed is op het ontwikkelen van een al dan niet positief zelfbeeld.

Ouders en pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol als opvoeder voor het kind. Onze pedagogisch medewerkers vervullen deze iedere dag met passie om de kinderen zoveel mogelijk ervaringen te laten opdoen.

Wonderland Kinderopvang heeft kinderopvanglocaties in Leiden, Hillegom en Haarlem en Pinkeltjesland heeft locaties in Noordwijk.

 

12 juni 2019 - Op zondag 23 juni vindt van 12.00 tot 19.00 uur het goede doelen event 'Zweten & Eten' plaats in de Keukenhof in Lisse. Toegang voor bezoekers is gratis. het is een leuk foodtruck- en Run-bike-Run festival. Alles staat in het teken om de jeugd met beperkte financiële mogelijkheden te helpen om aan sport en cultuur mee te doen. Naar verwachting zullen er 525 sporters meedoen en hoopt de organisatie ruim 2.000 bezoekers te trekken.

De muziek en diverse foodtrucks zullen ervoor zorgen dat het de bezoekers aan niets zal ontbreken. Dit jaar vind het spektakel plaats op het grote parkeerterrein bij de hoofdingang van het Keukenhof. Een prachtige locatie om Wonderland te presenteren aan de bevolking van Lisse en, d.m.v. een financiële bijdrage, een maatschappelijke bijdrage te leveren.

zweten en eten