Facebook Wonderland Groep  Instagram Wonderland Groep  YouTube Wonderland Groep  Linkedin Wonderland Groep

Nieuws - Wonderland Vondellaan KDV

Komt allen naar ons zomerfeest met als thema ‘Disney’ op zaterdag 13 juli van 10.00 tot 13.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd.

We hebben leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Hopelijk tot de 13e bij Wonderland Kinderopvang, Vondellaan 35 B te Leiden.

zomerfeest leiden 2019

jaarlijks corpus kidsrun 20 mei 2019Leiden, 20 mei 2019 - Op zondag 19 mei vond de jaarlijkse Corpus Kidsrun (2,1 km) door de binnenstad van Leiden plaats. Dit is een onderdeel van de marathon in Leiden.

Ook dit jaar heeft Wonderland Kinderopvang Leiden meegelopen samen met 16 enthousiaste kinderen die bij Wonderland op de BSO zitten en 10 ouders.

Wonderland kinderopvang rent hier ieder jaar aan mee en biedt, voorafgaand aan de Kidsrun, drie weken lang trainingsdagen aan voor de kinderen, onder BSO tijd op de locatie Wonderland BSO Sport&Spel.

Wij zijn super trots op alle kinderen die deel hebben genomen aan de kidsrun.

Hillegom, 27 maart 2019 - Vandaag opende Fred van Trigt, wethouder Jeugd, WMO, Sport, Gezondheid, Onderwijs (huisvesting), Kunst en Cultuur en Accomodatiebeleid van de gemeente Hillegom officieel de nieuwe kinderopvanglocatie Wonderland Maasdamlaan. De locatie was al vanaf 4 maart al geopend, maar vandaag vond het officiele openingsfeest plaats.

Opening Wonderland Maasdamlaan wethouder Fred van Trigt 6
Wethouder Van Trigt plante een perenboom in het bijzijn van André Hogervorst van Sophia Scholen, Richard Waterman, bestuurder Wonderland Kinderopvang, Paula Bernsen, directeur van Wonderland Kinderopvang, Annemieke van der Vaart, manager kinderopvang Wonderland Kinderopvang, de kinderen van locatie Wonderland Maasdamlaan en kinderen uit de kleuterklas van basisschool de Leerwinkel.

De perenboom staat symbool voor de verdere groei in de samenwerking tussen Wonderland Kinderopvang en Sophia Scholen. De basisscholen de Jozefschool/de Leerwinkel uit Hillegom maken onder andere deel uit van Sophia Scholen. Onlangs zijn zij gestart met een samenwerking voor de start van de bouw van een nieuw integraal kindcentrum (IKC), dat medio 2021 aan de Vossenlaan in Hillegom wordt geopend. Wonderland Maasdamlaan biedt ruimte voor kinderdagverblijfgroepen en één buitenschoolse opvang groep. Deze locatie biedt ouders en kinderen nu al de mogelijkheid voor een opstapje naar de doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar dat het nieuwe IKC straks biedt, waarin opvang en onderwijs goed op elkaar zijn afgestemd. De kinderen die op de locatie Wonderland Maasdamlaan starten kunnen in de toekomst overstappen naar het IKC, daarmee kan de doorgaande leerlijn in samenwerking met het onderwijs voor hen al in 2019 beginnen.

Na de officiële opening konden de kinderen deelnemen aan workshops Muziek en Tuimeljudo. De muziekworkshop werd gegeven door Hillegomse muziekschool en tuimeljudo werd verzorgd door sportcentrum Kenamju uit Haarlem en een gymdocent van basisschool de Leerwinkel uit Hillegom.

De nieuwe locatie Wonderland Maasdamlaan is gevestigd aan de Van der Duyn van Maasdamlaan tegenover de basisschool De Leerwinkel in de buurt Meer en Dorp (wijk Centrum). Wonderland Maasdamlaan heeft een huiselijke uitstraling, is gevestigd op de begane grond en iedere groepsruimte grenst aan een buitenruimte. Meer informatie over Wonderland Maasdamlaan.

 

Opening Wonderland Maasdamlaan VLNR Fred van Trigt Annemieke van der Vaart Andre Hogervorst en Paula Bernsen 4

Hillegom, 5 februari 2019 - Wist je dat Wonderland Kinderopvang de Stichting Panti Asuhan steunt met een structurele jaarlijkse financiële bijdrage? Stichting Panti Asuhan richt zich op de ondersteuning van de vier kindertehuizen van Vincentius in Jakarta en van andere kindertehuizen in Indonesië. Zij geven hulp in de vorm van financiering van projecten voor de kindertehuizen en dat is hard nodig. Met deze financiële bijdrage, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Al jaren steunt Wonderland Kinderopvang dit goede initiatief. Wil jij ook deze Stichting steunen? Kijk even op de website http://www.panti-asuhan.nl

panti asuhan

Wonderland Kinderopvang maakt onderdeel uit van de Wonderland groep. Deze Wonderland groep vormt een groep met kinderopvangorganisaties met diverse locaties voor kinderdagverblijf (0-4 jaar), peuterspeelschool (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Iedere organisatie heeft een eigen identiteit, profilering en uitstraling, omdat wij geloven in lokaal ondernemerschap en decentrale verantwoordelijkheden voor onze locaties. De kinderopvangorganisaties zijn: Wonderland Kinderopvang, PetitPetit Kinderopvang, Kinderopvang Kikker Rik, Kinderopvang Pinkeltjesland, Kinderopvang Baarn.

integraal kindcentrum Hillegom

In aanloop op opening nieuw IKC medio 2021 opent Wonderland haar nieuwe locatie Wonderland Maasdamlaan per 4 maart 2019 in Hillegom

 

13 december 2018 - Vandaag hebben Richard Waterman, bestuurder van Wonderland Kinderopvang en Ronald de groot, bestuurder Sophia Scholen en met de ondertekening van een intentieverklaring hun samenwerking voor start van een nieuw integraal kindcentrum (IKC) in Hillegom officieel bekendgemaakt. Dit vond plaats tijdens een sportieve bijeenkomst in het park aan de Vossenlaan in Hillegom. Dit is de beoogde plek voor het nieuwe IKC in Hillegom dat naar verwachting medio 2021 wordt geopend. De basisscholen de Jozefschool/de Leerwinkel uit Hillegom maken onder andere deel uit van Sophia Scholen. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van twee groepen (groep 3) van beide scholen.

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderopvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Vanuit een gezamenlijke pedagogische visie bieden Wonderland Kinderopvang en de Jozefschool/de Leerwinkel de kinderen straks een doorgaande leerlijn waarbij er aandacht is voor ieder individu en er ruimte is voor kinderen van 0 tot 13 jaar om zowel te spelen als te leren. In IKC Hillegom willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke wereldburgers met een gezonde levensstijl, klaar voor de toekomst die voor hen ligt.

 

Samenwerking al van start – nieuwe locatie Wonderland Maasdamlaan opent in maart 2019

Met de ondertekening van de intentieverklaring maakten de partners de samenwerking officieel bekend. Ondanks dat de partners pas over twee jaar de deuren openen van het nieuw te bouwen IKC, is de samenwerking al eerder achter de schermen gestart. Zo ontmoeten de partners in de kinderopvang en onderwijs elkaar al regelmatig. Beide scholen werken met één team en op de scholen werken medewerkers van Wonderland Kinderopvang al als onderwijsassistent en tijdens de tussenschoolse opvang. Ook is er al een gezamenlijke visie op de omgang met kinderen geformuleerd.

Ter voorbereiding op het IKC streeft Wonderland kinderopvang ernaar om per 4 maart 2019 de nieuwe locatie Wonderland Maasdamlaan te openen. Deze is gevestigd aan de Van der Duyn van Maasdamlaan tegenover de basisschool De Leerwinkel in de buurt Meer en Dorp (wijk Centrum). Hierdoor werken beide partners al zeer dichtbij elkaar waardoor de samenwerking al verder vorm kan krijgen.
Wonderland Maasdamlaan biedt ruimte voor twee kinderdagverblijfgroepen en één buitenschoolse opvang groep. Deze locatie biedt ouders en kinderen nu al de mogelijkheid voor een opstapje naar de doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar dat het nieuwe IKC straks biedt, waarin opvang en onderwijs goed op elkaar zijn afgestemd. De kinderen die op de locatie Wonderland Maasdamlaan starten kunnen in de toekomst overstappen naar het IKC, daarmee kan de doorgaande leerlijn in samenwerking met het onderwijs voor hen al in 2019 beginnen.

Wonderland Maasdamlaan heeft een huiselijke uitstraling, is gevestigd op de begane grond en iedere groepsruimte grenst aan een buitenruimte. Er zijn grote binnenruimtes en veel buitenspeelgelegenheid. De jongste kinderen van 0-2 jaar hebben zelfs de mogelijkheid om te spelen in een apart ingerichte tuin. Wonderland Kinderopvang heeft in Hillegom al kinderdagverblijf Wonderland Stationsweg en drie buitenschoolse opvang locaties; Wonderland Mariastraat, Wonderland Fontein en Wonderland SportBSO. Vanaf januari 2019 kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor de nieuwe locatie Wonderland Maasdamlaan via www.wonderlandkinderopvang.nl

 

Donderdagochtend 20 september 2018 heeft er een vreselijk ongeval plaatsgevonden met een elektrische bolderkar (Stint) van een andere kinderopvangorganisatie bij een spoorwegovergang in Oss. We zijn enorm geschokt door dit tragische ongeluk en ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.

Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval loopt nog. Hierover is nog niks bekend gemaakt. Wat we op dit moment wel weten is dat de elektrische bolderkar, die betrokken is geweest bij het ongeluk, van het merk Stint is. Wij rijden met elektrische bolderkarren van dezelfde leverancier.

De veiligheid van onze kinderen en medewerkers vinden wij uiteraard zeer belangrijk. We willen dan ook geen enkel risico nemen. Daarnaast willen we graag acteren op de zorgen die bij onze ouders leven. Wij begrijpen deze zorg volkomen. We hebben dan ook besloten om voorlopig uit voorzorg niet meer te rijden met de Stints.