Facebook Wonderland Groep  Instagram Wonderland Groep  YouTube Wonderland Groep  Linkedin Wonderland Groep

De basisschool Bavoschool en Wonderland Kinderopvang organiseren op donderdag 2 november van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur gezamenlijk een open dag op de Bavoschool, gevestigd aan de Westergracht 3 te Haarlem.
Tijdens deze open dag zijn alle ouders en verzorgers, die op zoek zijn naar een school en kinderopvang van harte welkom. Zij kunnen samen met hun kind(eren) een kijkje komen nemen. In de Bavoschool is Wonderland Bavo gevestigd met haar unieke peuterspeelschool (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). De Bavoschool en Wonderland Kinderopvang hebben een samenwerking, waarbij talentontwikkeling van het kind centraal staat.

Peuterspeelschool Wonderland Bavo (2-4 jaar)

De peuterspeelschool Wonderland Bavo is een fijne plek waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar zich ontwikkelen om de stap naar de basisschool te maken en om plezier te hebben met leeftijdsgenootjes. Wij bieden ontwikkelingsgerichte opvang en werken met de VVV (Voor- en vroegschoolse educatie) methode Piramide. Kinderen krijgen volledig verzorgde opvang zoals bij een kinderdagverblijf. De peutergroep heeft een kleinschalig karakter met plaats voor maximaal 16 peuters. Opvang is mogelijk op hele en halve dagen, maar ook tijdens schooltijden (tot 15.00 uur). Verse warme middagmaaltijd is als extra dienst af te nemen. De kinderen krijgen wekelijkse bewegingsworkshops aangeboden zoals gym, dansen of simpele beweegspelletjes.

 

Buitenschoolse opvang Wonderland Bavo (4-12 jaar)

Bij de BSO Wonderland Bavo is er een focus op talentontwikkeling en worden de kinderen gestimuleerd om hun talenten te leren ontwikkelen. Er is veel aandacht voor natuurbeleving en iedere dag maken ze uitstapjes om de kinderen ook buiten de opvang nieuwe ervaringen te laten beleven. Regelmatig gaan ze naar de Nieuwe Akker waar kinderen groenten kunnen zaaien, verzorgen en oogsten. De kinderen kunnen buitenspelen op de deels overdekte, groene buitenspeelplaats en in de school is er een eigen aparte ruimte met een groot theaterpodium en een techniekhoek met werkbank. Tijdens de buitenschoolse opvang kunnen kinderen in de Bavoschool wekelijks schaaklessen volgen van schaakvereniging Chesscool.
Wonderland Kinderopvang heeft al kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties in Hillegom en Leiden. Zie voor meer informatie: www.wonderlandkinderopvang.nl

Open dag

De Bavoschool

De Bavoschool is een kleine, veilige school, volop in beweging. Goed onderwijs in de basisvakken is bij ons vanzelfsprekend, maar niet genoeg. Wij willen dat onze leerlingen zelfbewust, ondernemend en leergierig zijn aan het einde van groep 8. Daarom kijken we al vanaf groep 1 goed naar elk kind. Wat zijn of haar talent ook is, bij ons krijgt het de ruimte. Hoe? Dat laten we u graag zien!

Klein maar fijn
Een school met zo’n honderd leerlingen heeft voordelen. Er is bijvoorbeeld rust en ruimte. Er is veel persoonlijke aandacht voor de kinderen. En er is goed contact tussen de verschillende leeftijdsgroepen; de oudste kinderen zijn behulpzaam, zorgzaam en respectvol in de omgang met de jongsten. Kortom: de Bavoschool heeft een aangenaam en veilig pedagogisch klimaat.

Ruimte voor elk talent
Elk kind is ergens goed in. De Bavoschool helpt leerlingen te ontdekken wat dat is. We hebben themaweken, talentpodia en talentcircuits om dat ook in de praktijk te brengen. Een themaweek is bijvoorbeeld de kinderboekenweek. Oudere leerlingen lezen de kleintjes voor (talent voor anderen), terwijl andere kinderen het verhaal uitbeelden (beweeg- en expressietalent). Daarnaast is het talentpodium van de school elke maand beschikbaar voor een klas. Het talentcircuit is een middag waarop ouders workshops aanbieden, bijvoorbeeld fotograferen, schaken, programmeren, judo beoefenen.
Daarnaast willen we dat elke leerling, elke dag, ergens succesvol in is. Dat kan zijn in een reken- of taalopdracht, een liedje zingen, een ruzie oplossen of de schooltelefoon aannemen. Wie trots is op wat hij kan, leert beter en met meer plezier.

Onderzoekend leren
Nieuw in onze school is ‘onderzoekend leren’. We passen het toe bij Wereldoriëntatie. Leerlingen beslissen zelf wat ze willen leren over een thema en hoe ze willen leren (via internet, boeken, afnemen van interviews et cetera). Ze bepalen ook het eindproduct (presentatie, geschreven verslag, filmpje, tentoonstelling). Zo is leren leuk en effectief. Onderzoekend leren sluit aan bij talentontwikkeling. Talenten ontwikkelen en onderzoekend leren passen bij elkaar. Bepalen wat je wilt leren (een goede onderzoekvraag stellen) is tegelijkertijd denktalent ontwikkelen. Werken in groepen is ook werken aan talent voor een ander (leren samenwerken). Bepalen hoe je leert hangt samen met talent voor jezelf (leren leren, organiseren en onderzoeken).
In de praktijk ziet dat er bijvoorbeeld als volgt uit:
Leerlingen uit groep 7/8 schrijven een verhaal over buitenaardse wezens. De aliens hebben een probleem en zoeken de oplossing daarvoor op aarde. De leerlingen kiezen een verhaal uit – en daarmee het probleem – waarmee ze aan het werk willen. In vier groepjes zoeken ze naar oplossingen, elk groepje vertegenwoordigt een ander Europees land.

Zelf je werk sturen
Er is nog een manier om leerlingen meer invloed te geven op het leren. In groep 4 gebruiken de kinderen een planbord waarop ze dagtaken zetten. In groep 5 en 6 maken ze gebruik van weektaken. In groep 7 en 8 zijn er behalve weektaken ook blanco taken die ze zelf invullen. De leerkracht reflecteert erop samen met elke leerling. Ben je tevreden? Begrijp je de stof? Heb je voldoende tijd?

Engelse les vanaf groep 1
Alle kinderen krijgen Engelse les. De leerkrachten gebruiken ‘Groove me’: een gloednieuwe, digitale lesmethode voor groep 1 t/m 8 met muziek als basis. Thema’s uit liedjes worden gebruikt voor het aanleren van de taal.

Meer informatie over de Bavoschool is te vinden op: www.bavobasisschool.nl