Facebook Wonderland Groep  Instagram Wonderland Groep  YouTube Wonderland Groep  Linkedin Wonderland Groep

Mijn Wonderland

ONBEZORGD SPELEN

Nieuws

integraal kindcentrum Hillegom

In aanloop op opening nieuw IKC medio 2021 opent Wonderland haar nieuwe locatie Wonderland Maasdamlaan per 4 maart 2019 in Hillegom

 

13 december 2018 - Vandaag hebben Richard Waterman, bestuurder van Wonderland Kinderopvang en Ronald de groot, bestuurder Sophia Scholen en met de ondertekening van een intentieverklaring hun samenwerking voor start van een nieuw integraal kindcentrum (IKC) in Hillegom officieel bekendgemaakt. Dit vond plaats tijdens een sportieve bijeenkomst in het park aan de Vossenlaan in Hillegom. Dit is de beoogde plek voor het nieuwe IKC in Hillegom dat naar verwachting medio 2021 wordt geopend. De basisscholen de Jozefschool/de Leerwinkel uit Hillegom maken onder andere deel uit van Sophia Scholen. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van twee groepen (groep 3) van beide scholen.

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderopvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Vanuit een gezamenlijke pedagogische visie bieden Wonderland Kinderopvang en de Jozefschool/de Leerwinkel de kinderen straks een doorgaande leerlijn waarbij er aandacht is voor ieder individu en er ruimte is voor kinderen van 0 tot 13 jaar om zowel te spelen als te leren. In IKC Hillegom willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke wereldburgers met een gezonde levensstijl, klaar voor de toekomst die voor hen ligt.

 

Samenwerking al van start – nieuwe locatie Wonderland Maasdamlaan opent in maart 2019

Met de ondertekening van de intentieverklaring maakten de partners de samenwerking officieel bekend. Ondanks dat de partners pas over twee jaar de deuren openen van het nieuw te bouwen IKC, is de samenwerking al eerder achter de schermen gestart. Zo ontmoeten de partners in de kinderopvang en onderwijs elkaar al regelmatig. Beide scholen werken met één team en op de scholen werken medewerkers van Wonderland Kinderopvang al als onderwijsassistent en tijdens de tussenschoolse opvang. Ook is er al een gezamenlijke visie op de omgang met kinderen geformuleerd.

Ter voorbereiding op het IKC streeft Wonderland kinderopvang ernaar om per 4 maart 2019 de nieuwe locatie Wonderland Maasdamlaan te openen. Deze is gevestigd aan de Van der Duyn van Maasdamlaan tegenover de basisschool De Leerwinkel in de buurt Meer en Dorp (wijk Centrum). Hierdoor werken beide partners al zeer dichtbij elkaar waardoor de samenwerking al verder vorm kan krijgen.
Wonderland Maasdamlaan biedt ruimte voor twee kinderdagverblijfgroepen en één buitenschoolse opvang groep. Deze locatie biedt ouders en kinderen nu al de mogelijkheid voor een opstapje naar de doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar dat het nieuwe IKC straks biedt, waarin opvang en onderwijs goed op elkaar zijn afgestemd. De kinderen die op de locatie Wonderland Maasdamlaan starten kunnen in de toekomst overstappen naar het IKC, daarmee kan de doorgaande leerlijn in samenwerking met het onderwijs voor hen al in 2019 beginnen.

Wonderland Maasdamlaan heeft een huiselijke uitstraling, is gevestigd op de begane grond en iedere groepsruimte grenst aan een buitenruimte. Er zijn grote binnenruimtes en veel buitenspeelgelegenheid. De jongste kinderen van 0-2 jaar hebben zelfs de mogelijkheid om te spelen in een apart ingerichte tuin. Wonderland Kinderopvang heeft in Hillegom al kinderdagverblijf Wonderland Stationsweg en drie buitenschoolse opvang locaties; Wonderland Mariastraat, Wonderland Fontein en Wonderland SportBSO. Vanaf januari 2019 kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor de nieuwe locatie Wonderland Maasdamlaan via www.wonderlandkinderopvang.nl

 

Donderdagochtend 20 september 2018 heeft er een vreselijk ongeval plaatsgevonden met een elektrische bolderkar (Stint) van een andere kinderopvangorganisatie bij een spoorwegovergang in Oss. We zijn enorm geschokt door dit tragische ongeluk en ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.

Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval loopt nog. Hierover is nog niks bekend gemaakt. Wat we op dit moment wel weten is dat de elektrische bolderkar, die betrokken is geweest bij het ongeluk, van het merk Stint is. Wij rijden met elektrische bolderkarren van dezelfde leverancier.

De veiligheid van onze kinderen en medewerkers vinden wij uiteraard zeer belangrijk. We willen dan ook geen enkel risico nemen. Daarnaast willen we graag acteren op de zorgen die bij onze ouders leven. Wij begrijpen deze zorg volkomen. We hebben dan ook besloten om voorlopig uit voorzorg niet meer te rijden met de Stints.

20 september 2018 - Vanochtend vroeg heeft zich een vreselijk ongeval voorgedaan, bij een andere kinderopvangorganisatie, met een elektrische bakfiets en een trein in Oss. Hierbij zijn vier kinderen overleden en een volwassene en een kind zwaar gewond geraakt.

Wij denken aan iedereen die hierbij betrokken is, in het bijzonder aan de ouders, families, kinderen en overige betrokkenen. Deze gebeurtenis heeft diepe indruk op ons allemaal gemaakt.

untitled

12 juni 2018- Het kabinet trekt een kwart miljard euro extra uit voor kinderopvang. Vooral de middeninkomens profiteren daarvan. Bronnen rond de coalitie melden aan dagblad De Telegraaf dat het gaat om een uitwerking van de plannen zoals die zijn afgesproken in het regeerakkoord. Zeer binnenkort worden ze besproken in de ministerraad.

De allerlaagste inkomens zijn straks nog maar € 0,32 per uur kwijt aan de opvang, waar het nu € 0,45 is. Het maximumtarief dat de overheid vergoedt voor de dagopvang is dit jaar nog € 7,45 euro, maar dat wordt ruim € 8,-.

Naast extra geld voor kinderopvang, wordt ook 250 miljoen euro uitgetrokken voor kinderbijslag. Vanaf 2020 gaat bovendien het kindgebonden budget met bijna 500 miljoen euro omhoog.

Hogere eisen
Het kabinet schroeft dat tarief omhoog omdat kinderopvangorganisaties aan hogere kwaliteitseisen van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) moeten gaan voldoen. Zo moeten er vanaf volgend jaar meer medewerkers per kind zijn en moeten kinderen vaste verzorgers krijgen in plaats van elke keer een ander gezicht. De maximumuurtarieven gaan volgend jaar omhoog. De toeslag stijging is bedoeld om een kostenstijging van de opvang door de komst van deze wet IKK te compenseren, zodat kinderopvangorganisaties de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang kunnen waarborgen.

12-6-2018 - Gisteren waren Paul Dirkse, Wethouder Kennis, Onderwijs Sport en Financiën en Brigitte Lammers, beleidsmedewerker bij Gemeente Leiden op bezoek bij Wonderland Kinderopvang in Leiden. Paula Bernsen, directeur Wonderland Groep sprak met hen over over de speerpunten van de kinderopvang en van de gemeente Leiden. Wij zijn blij dat ook de gemeente de meerwaarde ziet van kinderopvang voor het jonge kind.

120618 gemeenteleiden

 

11-6-2018 - Paula Bernsen, directeur Wonderland Groep* tekende gisteren voor een samenwerking binnen een centrum innovatief vakmanschap. Ook Paul Dirkse, Wethouder Kennis, Onderwijs Sport en Financiën bij Gemeente Leiden tekende voor deze samenwerking.

 

 

Een mooi initiatief van mboRijnland om met het werkveld samen de opleidingen binnen de kinderopvang toekomstbestendig en innovatief te maken. Otto Jelsma, Voorzitter Raad van Bestuur mboRijnland en Annette van Krimpen, Directeur mbo college welzijn mboRijnland zijn nauw betrokken bij dit initiatief en gaven presentaties.

Samen met ruim 30 organisaties zullen we ons de komende 4 jaar inzetten voor onderwijsvernieuwing en aansluiting op de arbeidsmarkt. Zo dragen we bij aan onze medewerkers van de toekomst.

*De Wonderland groep vormt een groep met 6 kinderopvangorganisaties met diverse locaties voor kinderdagverblijf (0-4 jaar), peuterspeelschool (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Wonderland Kinderopvang maakt deel uit van de Wonderland Groep. Iedere organisatie heeft een eigen identiteit, profilering en uitstraling, omdat wij geloven in lokaal ondernemerschap en decentrale verantwoordelijkheden voor onze locaties. Er zijn 28 locaties en er werken 270 medewerkers.

 

foto paula ondertekening