Hillegom | Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Stationsweg

Hillegom

Centraal in Hillegom. Met 6 zeer royale groepsruimten, gym- en beweegstudio en moestuin. Eigen buitenspeelplaats voor baby’s.

Over de locatie

Binnen geniet je kind van royale ontwikkelingsgerichte binnenruimten in een huiselijke sfeer. Er zijn maar liefst zes opvallend grote groepsruimten (anderhalf keer zo groot als de norm). De speciale gym- en beweegstudio nodigt uit tot lekker veel bewegen, sporten en dansen. Iedere dag bieden we leeftijdsgerichte activiteiten aan waaraan jouw kind kan deelnemen. Natuurlijk  mag hij/zij ook zelf iets ondernemen.

Buiten de veilige en vertrouwde groepsruimte is nog veel meer te beleven. Je kind gaat hier van alles ontdekken in de verschillende buitenspeelruimten. Bovendien kan het zien en leren hoe alles groeit en bloeit in de eigen moestuin. Leuk om je eigen fruit en groente te kweken. En op te eten natuurlijk. Avontuur gegarandeerd. De baby’s hebben een eigen buitenspeelplaats, apart van de dreumesen en peuters. Gaat je kind mee op avontuur?

Stationsweg 25
2182 BA Hillegom

088 202 81 41
kdvstationsweg@wonderlandkinderopvang.nl

GGD inspectie rapport

148134191

Openingstijden

Ma. t/m vr. van 7.30 tot 18.30 uur m.u.v. officiële feestdagen.

Oudercommissie

ockdvstationsweg@wonderlandkinderopvang.nl

Pedagogisch werkplan

Beleid Veiligheid en Gezondheid

Locatie leider

Wendy van Egmond

Werken in de kinderopvang is voor mij een passie. Ik vind het mooi om een omgeving te creëren voor kinderen (maar ook medewerkers) waar ze op avontuur kunnen gaan. Ieder kind en medewerker heeft zijn eigen pad in zijn/haar avontuur. Om hier een bijdrage aan te leveren geeft mij voldoening in mijn werk. Ook vind ik het belangrijk om met collega’s/ouders en kinderen in gesprek te zijn en met aandacht naar elkaar te luisteren. Elkaar scherp houden op pedagogisch vlak, situaties bespreken en ook hoe het persoonlijk met ieder gaat. Ik probeer iedereen te zien en vind de sfeer binnen het team belangrijk ‘we doen het samen en iedereen mag zichzelf zijn’. Mijn motto is kijk naar de mogelijkheden i.p.v. de beperkingen. Wanneer er beren op de weg zijn, omarm deze dan. 

In het weekend vind je mij op het strand, in een restaurant of in de sportschool. 

Sfeerimpressie

Waarom jij kiest voor Kinderdagverblijf Stationsweg

 • Deze locatie biedt een zee van ruimte, zowel binnen als buiten.
 • Ontwikkelingsgerichte opvang. Wij zijn gecertificeerd in het werken met de
  voorschoolse educatie (VE) methode Piramide en we bieden een VE-versterking
  programma op onze peuteropvang.
 • Volledig verzorgde opvang. Zo zorgen wij voor een gevarieerde verse warme maaltijd
  en je kind krijgt iedere dag vers fruit. Zo zijn de benodigde voedingsstoffen vast
  binnen als je je kind bij ons ophaalt. Voor de kleinsten hebben wij Nutrilon 1 en 2
  zuigelingenvoeding. Wij zorgen ook voor luiers, zonnebrand en slaapzakjes. Dit alles
  is bij de prijs inbegrepen.

De pakketen die wij bieden

KDV 52-weken-pakket, KDV 48-weken-pakket

Wat bieden wij nog meer?

 • Professioneel, vertrouwde medewerkers met oog voor ontwikkeling en individuele aandacht.
 • Volledig verzorgde voorbereiding op de basisschool.
 • Een bewust voedingsbeleid met dagelijks aanbod van vers fruit.
 • Begeleiding door onze eigen pedagoog en pedagogisch coach.

Opvanggroepen

We bieden zowel opvang in baby/dreumes- en peutergroepen (horizontale) als gemengde opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar (verticale). Een horizontale groepsindeling betekent dat de groep bestaat uit kinderen in dezelfde leeftijd en ontwikkelingsfase. Binnen een verticale groep bestaat de groep uit kinderen tussen de 3 maanden en 4 jaar. Op onze locatie hebben wij twee baby/dreumesgroepen namelijk Stampertjes/Lollifantjes (0 tot 2 jaar), twee peutergroepen (Mickeys en Teigetjes (2 tot 4 jaar) en twee verticale groepen met kinderen met gemengde leeftijden van 0 tot 4 jaar, namelijk Dwergjes en Rakkertjes. Beide type groepen hebben hun eigen kenmerken en voordelen.

Klik hier voor meer informatie en uitleg over onze BSO-groepen.

Voorschoolse educatie (VE) methode Piramide geeft ruimte voor ontwikkeling

De pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf Stationsweg zijn gecertificeerd om met de VE-methode te werken, die erop gericht is om de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

VE-versterking, een aanwinst voor elk kind

In Hillegom bij Kinderdagverblijf Stationsweg bieden we je kind iets extra’s: VE-versterking. Dit is een programma voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en een indicatie hebben van het consultatiebureau voor voorschoolse educatie (VE). Ook kinderen zonder indicatie doen hier hun voordeel mee. Concreet betekent dit dat je kind bij ons komt spelen en spelenderwijs met leuke, themagerichte activiteiten en spelletjes wijzer wordt. Een goede start in het basisonderwijs. Je krijgt een belangrijk deel van de kosten door de overheid of de gemeente vergoed. We kunnen je helpen bij het aanvragen van een gemeentevergoeding.

Kijk voor meer informatie over de tarieven, VE-indicatie, kinderopvangtoeslag en ouderbijdrage bij tarieven bij peuteropvang Hillegom.

Blob 13552 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29

Doorstromen naar BSO

Het kinderdagverblijf werkt nauw samen met de BSO. De kinderen van 4 jaar oud kunnen doorstromen van het kinderdagverblijf naar de BSO. De stap is gemakkelijker omdat ze Wonderland al kennen en wij die begeleiding bieden. Ook bieden wij goede begeleiding richting de basisschool. De kinderen stromen niet automatisch door naar de BSO. Wil je gebruik maken van onze BSO, meld je kind dan op tijd aan.

Wonderland in Hillegom

Wonderland heeft in Hillegom: twee kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) namelijk Kinderdagverblijf Stationsweg en Kinderdagverblijf Maasdamlaan en vier buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar) locaties, namelijk:

Wonderland BSO Maasdamlaan (in hetzelfde pand als Kinderdagverblijf Maasdamlaan), BSO Mariastraat (bij De Johannesschool), BSO De Fontein (in basisschool De Fontein), SportBSO Hillegom (in pand van voetbal- en handbalvereniging S.V. Hillegom). Verschillend van formaat, ligging en omgeving.

Zo kun je kiezen wat het beste bij je past. De BSO’s zijn ook met elkaar te combineren en werken intensief met elkaar samen. Ook hebben we een zwemBSO.

Nieuw integraal kindcentrum (IKC) in Hillegom & onze locatie Maasdamlaan

In aanloop naar de opening van een nieuw te bouwen IKC is enige tijd geleden onze locatie Maasdamlaan in Hillegom geopend. Kinderdagverblijf en BSO Maasdamlaan zitten in hetzelfde pand. Dit geeft de kinderen een fijne overgang van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang. Handig als je kinderen in beide leeftijdscategorieën hebt.

Wonderland en Sophia Scholen hebben een samenwerking voor de start van een nieuw integraal kindcentrum (IKC) aan de Vossenlaan in Hillegom. De geplande opleverdatum van het IKC is december 2021, zodat na de kerstvakantie het nieuwe IKC in het nieuwe kalenderjaar 2022 in gebruik kan worden genomen. De R.K. basisschool Meer en Dorp in Hillegom maakt onder andere deel uit van Sophia Scholen.

De locatie Wonderland Maasdamlaan biedt ouders en kinderen nu al de mogelijkheid voor een opstapje naar de doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar dat het nieuwe IKC straks biedt, waarin opvang en onderwijs goed op elkaar zijn afgestemd. De kinderen die op de locatie Wonderland Maasdamlaan starten, kunnen in de toekomst overstappen naar het IKC. Zo kon de doorgaande leerlijn in samenwerking met het onderwijs voor hen al in 2019 beginnen. 

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderopvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Vanuit een gezamenlijke pedagogische visie bieden de partners de kinderen straks een doorgaande leerlijn, waarbij er aandacht is voor ieder individu en er ruimte is voor kinderen van 0 tot 13 jaar om zowel te spelen als te leren. In IKC Hillegom willen zij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke wereldburgers met een gezonde levensstijl, klaar voor de toekomst die voor hen ligt.

Gun je kind de beste ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om je kind en jou een goede start te geven bij onze kinderopvang. Daarom bieden wij je graag een kennismaking en rondleiding op een locatie aan.
Kom dus gerust langs om sfeer te proeven en al je vragen stellen.

Benieuwd naar de kosten?
Reken het zelf gemakkelijk uit met onze kostencalculator