Kwaliteit, ontwikkeling en VE

Wonderland kinderopvang

Blob 13476 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29

Je kind is voor jou het meest dierbare dat er bestaat. Dat betekent dat je kiest voor opvang van de beste kwaliteit. Kinderopvang die goed past bij je kind en bij jou.

Blob 13582 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29
I vorm zacht blauw
I vorm zacht blauw

Kwaliteit kinderopvang bij Wonderland

Bij Wonderland stellen we hoge eisen aan kwaliteit. Of het nu gaat om onze locaties en medewerkers, de materialen en inrichting of de maaltijden en activiteiten. Alles vinden wij even belangrijk.

V vorm geel
O vorm turquoise

Kinderopvang of een oppas?

Kiezen voor professionele opvang voor je kind heeft veel voordelen.

V vorm geel
 • Wij werken met vaste medewerkers die allemaal gekwalificeerd en professioneel zijn en vol enthousiasme en met vakkennis werken.
 • Wij zorgen elke dag voor vaste en vertrouwde gezichten, ook als er vervanging nodig is door ziekte of vakantie.
 • Onze medewerkers worden continu geschoold, werken vanuit een pedagogisch beleid en zijn EHBO getraind.
 • Alle medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan ons overleggen en worden vervolgens continu gescreend.
 • Wij zijn alle dagen open (behalve de nationale feestdagen) en bieden gegarandeerde opvang.
 • Van jongs af aan ontdekt je kind straks de wereld om zich heen. Een kinderdagverblijf is helemaal ingericht als dé plek die uitdaagt tot ontdekken en ontwikkelen. Bovendien bieden wij extra uitdaging tijdens unieke BSO’s als ZwemBSO, BuitenBSO en SportBSO.
 • Je kind leert omgaan en spelen met andere kinderen onder onze professionele begeleiding.
 • Je kind wordt bewust gestimuleerd door ervaren medewerkers om zich te ontwikkelen zodat hij of zij steeds zelfstandiger wordt.

Professionele opvang

Wanneer je dagelijks kinderen begeleidt in hun essentiële eerste levensjaren, dan doe je dat vanuit een overtuiging.

 • De overtuiging dat kinderen in deze jaren die belangrijke basis voor later leggen.
 • De overtuiging dat jij daar een rol in wilt spelen.
 • De overtuiging dat jij een bijdrage aan hun ontwikkeling kunt leveren.

Bij Wonderland hebben wij deze overtuiging. Als professionele opvang bieden wij, naast de andere belangrijke personen voor een kind (de ouders, opa en oma) een vertrouwde omgeving. Een veilige, uitdagende en liefdevolle omgeving. Een omgeving waar plezier, veiligheid en uitdaging ervoor zorgen dat je kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze medewerkers zijn belangrijk voor jou en je kind. Zij begeleiden je kind op dagelijkse basis. Essentieel hierbij is dat onze medewerkers continu bezig zijn met de pedagogische kwaliteit van onze opvang. Zij worden hierin begeleid door een pedagoge en pedagogisch coaches op locatie, en ze worden geschoold.

Blob IMG 9898

Wij werken graag samen met ouders. Naast de pedagogische kwaliteit die wij bieden, geven wij de ouders ook veel ondersteuning. 

Bij onze kinderdagverblijven en peuteropvang werken we met Voorschoolse Educatie (VE).

Zoveel meer dan alleen opvang

Wanneer je werkt, studeert of andere bezigheden hebt, zoek je een veilige en vertrouwde plek voor je kind. Wonderland biedt je op verschillende locaties de ideale omgeving voor kinderen. Wij creëren een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn, net als thuis. Op een Wonderlanddag hoef jij nergens voor te zorgen, dat doen wij. Wij bieden een fullservice-opvang. Bij Wonderland mag je kind de eigen nieuwsgierigheid volgen. Kinderen doen nieuwe ervaringen op, de bouwstenen voor zijn/haar unieke bouwwerk. Wij stimuleren de ontwikkeling van onze kinderen door het aanbieden van activiteiten die bij hun leeftijd passen. Met een mooie balans tussen actieve en ontspannende activiteiten, zowel binnen als buiten.
Kinderen krijgen bij Wonderland alle ruimte om te onderzoeken en te spelen. Spelen is de manier om je als kind te ontwikkelen, zowel voor de allerjongsten als de oudere kinderen. Het is immers hun manier om de wereld te verkennen. Bovendien zorgen wij ervoor dat je kind plezier maakt met leeftijdsgenootjes en respectvol leert omgaan met andere kinderen.

V vorm geel

Ontwikkeling van kinderen bij Wonderland

Wij bieden je kind dé ideale omgeving voor een goede start. Een omgeving waarin, plezier, ontdekken en structuur hand in hand gaan met elkaar. Zo kan je kind zich optimaal ontwikkelen onder begeleiding van de beste mensen uit ons team.

O vorm zacht blauw
Blob 13451 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29

Wij hebben Wonderland waarden benoemd waar wij als professionele organisatie in kinderopvang voor staan:

 • Ontdekken
 • Bewust
 • Samen
 • Eigenheid

Bij de ontwikkeling van kinderen bij Wonderland, staan wij garant voor deze bovengenoemde waarden en maar wij bieden verder ook deze kwaliteiten:

 • Eigen pedagoge en pedagogisch coaches 
 • Professionele medewerkers
 • De wereld om ons heen, eropuit
V vorm geel

Onze waarden en kwaliteiten uitgelegd:

Ontdekken

Voor de ontwikkeling van een kind is het erg belangrijk dat het kind de ruimte krijgt om te ontdekken en te onderzoeken. Op Wonderland kan dit, uiteraard in onze veilige omgeving. Dit ontdekken en onderzoeken heeft betrekking op alle materialen die de wereld rijk is. Denk hierbij aan het spelen met scheerschuim, zand, modder en water. De kinderen geven bijvoorbeeld de planten water in de (moes)tuin of knutselen met verschillende materialen. Zo ontwikkelen ze niet alleen hun motoriek, ze doen tegelijkertijd ervaringen op met de mogelijkheden en beperkingen van die materialen. Een gevolg van deze ontdekkingstocht is dat kinderen vies of nat kunnen worden op de opvang.

Bewust

Je kind ontwikkelt zich het best wanneer het zich veilig voelt en plezier maakt. Je kind leert in een veilige setting eigen keuzes te maken en de eigen talenten te ontdekken. Wij begeleiden je kind stap voor stap, op weg naar zelfstandigheid.

Samen

Bij Wonderland ontmoet je kind altijd vriendjes om mee te spelen. Door samen op te trekken, leert je kind omgaan met anderen. Je kind leert zichzelf kennen in contact met andere kinderen en onze medewerkers.

Eigenheid

Het mooiste wat je kunt zijn, is jezelf. Ieder kind is uniek en kan trots zijn op wie het is. Met hart en ziel zetten we ons dagelijks in om kinderen de ruimte te geven om te groeien en bloeien.

Eigen pedagoge en pedagogisch coaches

Wonderland heeft een eigen pedagoge in huis en pedagogisch coaches op locaties die aandacht hebben voor de pedagogische kwaliteit van onze kinderopvang. Zij begeleiden de medewerkers in hun werk, zodat ook zij bij Wonderland kunnen groeien. Daarmee zorgt Wonderland voor een veilige, gezonde en uitdagende opvang. Van de beste kwaliteit voor je kind. Want dat verdient het.

Professionele medewerkers

Bij Wonderland werken wij uitsluitend met de beste mensen. Ons team is zorgvuldig samengesteld uit mensen die een passie hebben voor het begeleiden en ontwikkelen van kinderen. Zij kijken nauwkeurig naar de behoeften en ontwikkelingsfase van ieder kind om zo je kind de best mogelijke begeleiding te geven. De medewerkers zorgen liefdevol en met aandacht voor je kind. Want dat verdient je kind.

De wereld om ons heen, eropuit

Buiten, in de omgeving van Wonderland is voor je kind ook een heleboel te ontdekken. Kinderen spelen daarom bij ons vaak buiten. Lekker bewegen in uitdagende speelruimtes. Op sommige locaties is er een moestuin, waar de kinderen zelf groente en fruit kweken en planten verzorgen. Zo trots als ze zijn na het oogsten… Bovendien, zelfgekweekte aardbeien, tomaten of appels smaken natuurlijk extra lekker.
Met de ouderwetse bolderkar trekken we er bovendien vaak op uit, de natuur in. Naar het bos, de duinen of het strand. Of naar de supermarkt, de kinderboerderij of de speeltuin. Zo ontdekt je kind allemaal interessante plekken op zijn avontuur bij Wonderland.

Voorschoolse educatie (VE) als stimulans voor de ontwikkeling

O vorm zacht blauw

Bij Wonderland begeleiden wij kinderen van 0 tot 4 jaar in hun ontwikkeling, met of zonder indicatie van het consultatiebureau. We werken met de voorschoolse educatie (VE) methode Piramide. Op een speelse manier worden alle ontwikkelingsgebieden  gestimuleerd. Het gaat naast taalontwikkeling bijvoorbeeld om sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling. Dit ontwikkelingsgericht werken begint al in de babygroep. 

Blob 13734 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29
Blob 13692 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29
Blob 13624 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29

Certificaat

Verschillende van onze kinderdagverblijven zijn gecertificeerd als voorschoolse educatie locatie. Andere locaties zijn niet gecertificeerd, maar werken ook met deze methode Piramide. Op de locatiepagina’s vind je welke dit zijn.

Lees hieronder verder wat de VE-methode Piramide inhoudt en hoe wij dit bij Wonderland toepassen.

Hoe werkt voorschoolse educatie (VE) methode Piramide?

De methode Piramide is gebaseerd op:

 • initiatief van het kind (een kind mag zelf bepalen)
 • initiatief van de pedagogisch medewerker (een kind een stapje verder helpen in de ontwikkeling)
 • nabijheid (hoe bescherm ik het kind)
 • afstand (hoe laat ik het kind de wereld verkennen)

Ontwikkelingsstimulering

We maken hierbij onderscheid tussen verzorgende activiteiten zoals eten, drinken en verschonen. Of speel- en leeractiviteiten, zoals spelen in de hoeken, voorlezen en liedjes zingen. Om beiden voor kinderen nog leuker en stimulerender te maken, kun je kansen benutten en creëren.

Blob 13622 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29 1
Blob 13748 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29

Bij de verzorging van baby’s en dreumesen zullen de pedagogisch medewerkers de kans benutten om veel individuele aandacht aan het kind besteden. Natuurlijk afhankelijk van de behoefte van het kind. Denk bijvoorbeeld aan een spelletje kiekeboe. Ook bij activiteiten als samen eten en drinken kun je kansen benutten. Zoals het maken van echt contact tussen de kinderen als je een mop vertelt, een gesprekje voeren of samen zingen. Naast het benutten van kansen die er zijn, worden er ook bewust kansen gecreëerd om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Dit doen we door te zorgen voor een rijke speel- en leeromgeving en door activiteiten te doen..

Rijke speel- en leeromgeving

Het uitgangspunt bij de inrichting van onze groepen is de behoefte van kinderen om te spelen en te ontdekken. Hierbij zijn de vier concepten die de basis zijn van de methode Piramide, belangrijk:

Nabijheid en afstand zijn in evenwicht

We zorgen voor een veilige en vertrouwde groepsruimte (nabijheid). Tegelijkertijd wordt een kind uitgenodigd en uitgedaagd (afstand). Er zijn zo bij Wonderland op elke groep verschillende hoeken, waarin kinderen spelen met uitdagend materiaal. Van een bouwhoek, tot een fantasiehoek en een leeshoek. 

Initiatief van kind en pedagogisch medewerker zijn in evenwicht

Op een dag is er zowel ruimte voor vrij spelen als een activiteit doen met elkaar. Bij het vrije spel ligt het initiatief bij het kind. Het kiest zelf waar het mee gaat spelen, met wie en hoe. Tijdens de activiteiten ligt het initiatief bij de pedagogisch medewerker. Die nodigt de kinderen uit om samen iets te gaan doen, bijvoorbeeld een beweegspelletje. 

Het doen van activiteiten

Om nog meer kansen te creëren voor verdere ontwikkeling, is het doen van activiteiten. Elk jaar worden er verschillende thema’s gepland, denk bijvoorbeeld aan herfst, vervoer en ziek zijn. Een thema duurt vier weken en tijdens die vier weken wordt gekozen voor een bewust opgezette opbouw. Een project begint heel concreet en wordt telkens iets abstracter, van eenvoudig naar moeilijk.

De nadruk bij alle activiteiten van de methode Piramide ligt op het spelenderwijs nieuwe dingen leren. Onze pedagogisch medewerkers kijken steeds naar de behoeften van de kinderen en hun initiatieven en sluiten daar bij het doen van activiteiten op aan. Is de betrokkenheid bij de kinderen weg, dan wordt de activiteit aangepast of gestopt.

Kom kijken bij Wonderland

Wij denken graag met je mee over je opvangwensen en we nodigen je uit om Wonderland en onze kwaliteiten zelf te ervaren. Wij vinden het belangrijk om je kind en jou een goede start te geven bij onze kinderopvang. Daarom bieden wij je graag een kennismaking en rondleiding op een locatie aan. Kom dus gerust langs om sfeer te proeven en al je vragen stellen.