Facebook Wonderland Groep  Instagram Wonderland Groep  YouTube Wonderland Groep  Linkedin Wonderland Groep

Mijn Wonderland

LEKKER BUITEN

Oudercommissie

De ouders/verzorgers van iedere opvanglocatie worden vertegenwoordigd door een oudercommissie. De oudercommissie is de schakel tussen Wonderland en de Wonderland-ouders/verzorgers. Iedere oudercommissie komt meerdere keren per jaar bij elkaar om actuele zaken te bespreken en om samen met de locatieverantwoordelijke de gang van zaken op de locatie te bekijken. De oudercommissie doet tevens suggesties over hoe de dienstverlening verbeterd kan worden.

 

Waarop heeft de oudercommissie adviesrecht?

Een oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:
• de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
• het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
• de openingstijden
• het beleid rondom voorschoolse educatie
• vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
• wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Deze adviesrechten zijn in de Wet kinderopvang opgenomen.

Deze onderstaande links verwijzen naar meer informatie van BOinK over oudercommissies. BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.
de adviesprocedure en advies uitbrengen.
de twee belangrijke verantwoordelijkheden van de oudercommissie.
• BOinK heeft op haar website een pagina met brochures, factsheets en andere documenten voor oudercommissies staan. Zoals de brochure ‘de Oudercommissie – medezeggenschap, adviesrecht en de achterban’ en de brochure ‘Communicatie door de oudercommissie’.

Meer informatie over de oudercommissie vind je in het besloten gedeelte van deze site, bedoeld voor ouders/verzorgers van 'Wonderland-kinderen'.