Facebook Wonderland Groep  Instagram Wonderland Groep  YouTube Wonderland Groep  Linkedin Wonderland Groep

Mijn Wonderland

LEKKER BUITEN

Oudercommissie

De ouders/verzorgers van iedere opvanglocatie worden vertegenwoordigd door een oudercommissie. De oudercommissie is de schakel tussen Wonderland en de Wonderland-ouders/verzorgers. Iedere oudercommissie komt meerdere keren per jaar bij elkaar om actuele zaken te bespreken en om samen met de locatieverantwoordelijke de gang van zaken op de locatie te bekijken. De oudercommissie doet tevens suggesties over hoe de dienstverlening verbeterd kan worden.

Meer informatie over de oudercommissie vind je in het besloten gedeelte van deze site, bedoeld voor ouders/verzorgers van 'Wonderland-kinderen'.