Facebook Wonderland Groep  Instagram Wonderland Groep  YouTube Wonderland Groep  Linkedin Wonderland Groep

Ons beleid


Onze werkwijze

Wonderland besteedt iedere dag aandacht aan de hoge kwaliteit van onze opvang en dienstverlening. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen heeft Wonderland op verschillende terreinen beleid ontwikkeld.

Structuur en vertrouwen in het beleid zijn voor alle doelgroepen van Wonderland erg belangrijk, voor de kinderen maar ook voor de ouders en medewerkers. Kwalitatief goed beleid is beleid dat zich ontwikkelt. Het beleid van Wonderland wordt daarom regelmatig bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. De GGD controleert op regelmatige basis de uitvoering van het beleid bij Wonderland. De inspectierapportenrapporten over deze inspecties kun je vinden via de locatiepagina's. Ter aanvulling hierop voert Wonderland ook zelf op iedere locatie een jaarlijkse controle uit.

Onderstaande beleidsstukken besteden aandacht aan de pedagogische visie van Wonderland en de afspraken en tijden rondom het brengen en halen van de kinderen. Het privacybeleid ten aanzien van de kinderen komt ook aan bod. Hierbij kan gedacht worden aan de regels rondom het fotograferen van kinderen en het al dan niet openbaar maken van die foto's. Je vindt tenslotte ook onze huisregels rondom hygiëne en onze ruilservice tussen de beleidsstukken.

 

Wonderland Kinderopvang beleidsstukken

Breng haal beleid Wonderland Kinderopvang
Meldcode kindermishandeling
Privacybeleid Wonderland kinderopvang
Ruilservice Wonderland Kinderopvang
Voedingsbeleid Buitenschoolse opvang Wonderland Kinderopvang
Voedingsbeleid Kinderdagverblijf Wonderland Kinderopvang
Ziektebeleid Wonderland Kinderopvang
Vervoersprotocol KDV
Vervoersprotocol BSO

 

Locatie specifieke werkplannen


Wonderland Kinderopvang Leiden

KDV Wonderland Vondellaan Leiden
Pedagogisch werkplan
Beleid veiligheid en gezondheid

BSO Wonderland Anne Frank Leiden
Pedagogisch werkplan
Beleid veiligheid en gezondheid

BSO Wonderland Morskring Leiden
Pedagogisch werkplan
Beleid veiligheid en gezondheid

BSO Wonderland de Speeltuin Leiden
Pedagogisch werkplan
Beleid veiligheid en gezondheid

BSO Wonderland Sport en Spel Leiden
Pedagogisch werkplan
Beleid veiligheid en gezondheid

BSO Wonderland Vondellaan Leiden
Pedagogisch werkplan
Beleid veiligheid en gezondheid

Wonderland Kinderopvang Hillegom

KDV Wonderland Stationsweg Hillegom
Pedagogisch werkplan
Beleid veiligheid en gezondheid

BSO Wonderland Fontein Hillegom
Pedagogisch werkplan
Beleid veiligheid en gezondheid

BSO Wonderland Mariastraat Hillegom
Pedagogisch werkplan
Beleid veiligheid en gezondheid

Wonderland SportBSO Hillegom
Pedagogisch werkplan
Beleid veiligheid en gezondheid

BSO Wonderland Maasdamlaan
Pedagogisch werkplan


Wonderland Kinderopvang Haarlem

Peuterspeelschool en BSO Wonderland Bavo Haarlem
Pedagogisch werkplan
Beleid veiligheid en gezondheid