Facebook Wonderland Groep  Instagram Wonderland Groep  YouTube Wonderland Groep  Linkedin Wonderland Groep

Ons beleid


Onze werkwijze

Wonderland besteedt iedere dag aandacht aan de hoge kwaliteit van onze opvang en dienstverlening. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen heeft Wonderland op verschillende terreinen beleid ontwikkeld.

Structuur en vertrouwen in het beleid zijn voor alle doelgroepen van Wonderland erg belangrijk, voor de kinderen maar ook voor de ouders en medewerkers. Kwalitatief goed beleid is beleid dat zich ontwikkelt. Het beleid van Wonderland wordt daarom regelmatig bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. De GGD controleert op regelmatige basis de uitvoering van het beleid bij Wonderland. De inspectierapportenrapporten over deze inspecties kun je vinden via de locatiepagina's. Ter aanvulling hierop voert Wonderland ook zelf op iedere locatie een jaarlijkse controle uit.

Onderstaande beleidsstukken besteden aandacht aan de pedagogische visie van Wonderland en de afspraken en tijden rondom het brengen en halen van de kinderen. Het privacybeleid ten aanzien van de kinderen komt ook aan bod. Hierbij kan gedacht worden aan de regels rondom het fotograferen van kinderen en het al dan niet openbaar maken van die foto's. Je vindt tenslotte ook onze huisregels rondom hygiëne en onze ruilservice tussen de beleidsstukken.

Wonderland Kinderopvang beleidsstukken

Breng haal beleid Wonderland Kinderopvang
Gezondheidsbeleid Wonderland Kinderopvang
Hygienebeleid Wonderland Kinderopvang
Meldcode kindermishandeling
Privacybeleid Wonderland kinderopvang
Ruilservice Wonderland Kinderopvang
Veiligheidsbeleid Wonderland Kinderopvang
Voedingsbeleid Buitenschoolse opvang Wonderland Kinderopvang
Voedingsbeleid Kinderdagverblijf Wonderland Kinderopvang
Ziektebeleid Wonderland Kinderopvang

Pedagogische werkplannen

Wonderland Kinderopvang Leiden
Pedagogisch werkplan KDV Wonderland Vondellaan Leiden
Pedagogisch werkplan BSO Wonderland Anne Frank Leiden
Pedagogisch werkplan BSO Wonderland Morskring Leiden
Pedagogisch werkplan BSO Wonderland de Speeltuin Leiden
Pedagogisch werkplan BSO Wonderland Sport en Spel Leiden
Pedagogisch werkplan BSO Wonderland Vondellaan Leiden

Wonderland Kinderopvang Hillegom
Pedagogisch werkplan KDV Wonderland Stationsweg Hillegom
Pedagogisch werkplan BSO Wonderland Fontein Hillegom
Pedagogisch werkplan BSO Wonderland Mariastraat Hillegom
Pedagogisch werkplan Wonderland SportBSO Hillegom

Wonderland Kinderopvang Haarlem
Pedagogisch werkplan Peuterspeelschool en BSO Wonderland Bavo Haarlem