Facebook Wonderland Groep  Instagram Wonderland Groep  YouTube Wonderland Groep  Linkedin Wonderland Groep

Stopzetten gebruik Stints

Leiden, 21 september 2018

Donderdagochtend 20 september 2018 heeft er een vreselijk ongeval plaatsgevonden met een elektrische bolderkar (Stint) van een andere kinderopvangorganisatie bij een spoorwegovergang in Oss. We zijn enorm geschokt door dit tragische ongeluk en ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.

Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval loopt nog. Hierover is nog niks bekend gemaakt. Wat we op dit moment wel weten is dat de elektrische bolderkar, die betrokken is geweest bij het ongeluk, van het merk Stint is. Wij rijden met elektrische bolderkarren van dezelfde leverancier.

De veiligheid van onze kinderen en medewerkers vinden wij uiteraard zeer belangrijk. We willen dan ook geen enkel risico nemen. Daarnaast willen we graag acteren op de zorgen die bij onze ouders leven. Wij begrijpen deze zorg volkomen. We hebben dan ook besloten om voorlopig uit voorzorg niet meer te rijden met de Stints.

Ons beleid


Onze werkwijze

Wonderland besteedt iedere dag aandacht aan de hoge kwaliteit van onze opvang en dienstverlening. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen heeft Wonderland op verschillende terreinen beleid ontwikkeld.

Structuur en vertrouwen in het beleid zijn voor alle doelgroepen van Wonderland erg belangrijk, voor de kinderen maar ook voor de ouders en medewerkers. Kwalitatief goed beleid is beleid dat zich ontwikkelt. Het beleid van Wonderland wordt daarom regelmatig bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. De GGD controleert op regelmatige basis de uitvoering van het beleid bij Wonderland. De inspectierapportenrapporten over deze inspecties kun je vinden via de locatiepagina's. Ter aanvulling hierop voert Wonderland ook zelf op iedere locatie een jaarlijkse controle uit.

Onderstaande beleidsstukken besteden aandacht aan de pedagogische visie van Wonderland en de afspraken en tijden rondom het brengen en halen van de kinderen. Het privacybeleid ten aanzien van de kinderen komt ook aan bod. Hierbij kan gedacht worden aan de regels rondom het fotograferen van kinderen en het al dan niet openbaar maken van die foto's. Je vindt tenslotte ook onze huisregels rondom hygiëne en onze ruilservice tussen de beleidsstukken.


Wonderland Kinderopvang beleidsstukken

Breng haal beleid Wonderland Kinderopvang
Gezondheidsbeleid Wonderland Kinderopvang
Hygienebeleid Wonderland Kinderopvang
Meldcode kindermishandeling
Privacybeleid Wonderland kinderopvang
Ruilservice Wonderland Kinderopvang
Veiligheidsbeleid Wonderland Kinderopvang
Voedingsbeleid Buitenschoolse opvang Wonderland Kinderopvang
Voedingsbeleid Kinderdagverblijf Wonderland Kinderopvang
Ziektebeleid Wonderland Kinderopvang