Facebook Wonderland Groep  Instagram Wonderland Groep  YouTube Wonderland Groep  Linkedin Wonderland Groep

Student jobs in childcare

Are you following one of the HBO bachelor programs mentioned below and do you have proof that you have succesfully fullfilled at least 75% of the total program or a proof of passing to the 4th study year? You can also potentially can come and work with us as a pedagogical employee at the day care centre and / or after-school-care:

Child care centres and after-school care

HBO bachelorniveau:

 • Creatieve therapie (geen Mikojel)
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kunstzinnige therapie
 • Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Lerarenopleiding Pedagogiek
 • Pedagogiek
 • Pedagogisch management kinderopvang
 • Pedagogische Academie
 • Sociaal kunstzinnige therapie
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Social Educational Care
 • Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
 • Social Work/ Sociaal Werk, profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker
 • Social Work, programma Social Educational Care
 • Toegepaste Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Vaktherapie

After-school care

HBO bachelorniveau:

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (Van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Creatieve therapie (van Mikojel)
 • Cultureel Werk (CW)
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Educatie en Kennismanagement Groene Sector
 • Educatieve therapie (van Mikojel)
 • Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kreatief edukatief Werk
 • Kunstzinnige vormende opleiding (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
 • Leraar lichamelijke opvoeding
 • Leraren-/docentenopleiding of ander bewijs van onderwijsbevoegdheid voor primair-,voortgezet- en beroepsonderwijs
 • Muziektherapie
 • Sport en bewegen
 • Sport- en bewegingseducatie
 • Sport, Gezondheid en Management
 • Sportkunde