ZwemBSO

bij Wonderland kinderopvang

Blob 13478 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29

De Wonderland ZwemBSO ontlast jou terwijl je kind eenmaal per week leert zwemmen en zijn/haar zwemdiploma haalt. Gezellig samen met andere kinderen van Wonderland. Zo blijft er voor jou en je kind meer tijd over om samen iets leuks te doen op je vrije dag.

Blob 13430 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29 1
I vorm zacht blauw

Zwemmen leren en diploma’s halen in BSO-tijd

Onze medewerkers halen de kinderen van de ZwemBSO bij school op. Je kind krijgt eerst iets te eten en te drinken en daarna gaan we naar het zwembad. Dan is het tijd voor de zwemles van die middag door professionele zweminstructeurs. Tijdens de zwemlessen zijn onze medewerkers ook aanwezig in het zwembad. Er is dus altijd vertrouwde, extra begeleiding. De zweminstructeurs en de zwemcoördinator van het zwembad houden de vorderingen van je kind goed bij. Regelmatig kun je zelf de zwemkunsten van je kind bewonderen tijdens een kijkles.

O vorm turquoise
V vorm geel

Locaties

Wonderland biedt voor je kind ZwemBSO aan in verschillende plaatsen. Het aantal zwemlessen, de locatie, de zwemdagen en tijden, de te behalen diploma’s, de manier van inschrijving en betaling is per ZwemBSO verschillend. Hieronder vind je alle details per locatie met een knop voor online inschrijven.

ZwemBSO Baarn

De zwemlessen van ZwemBSO Baarn voor diploma A en B worden gegeven door gediplomeerde zweminstructeurs van Zwembad De Trits in Baarn. De zwemlessen zijn het hele jaar door op maandag en dinsdag. Er zijn geen zwemlessen op nationale feestdagen en in de zomervakantie. Na de zwemles kun je je kind ophalen bij Zwembad De Trits. Je kunt je kind ook ophalen bij de BSO. De Trits organiseert regelmatig kijklessen. Het laatste half uur van de zwemles kun je kijken naar de zwemvorderingen van je kind. De Trits heeft daarnaast een digitaal systeem, waarin je thuis de zwemvorderingen van je kind kunt volgen. Neem contact op met onze locatie of De Trits voor de afzwemdata en open zwemlessen.

O vorm zacht blauw

Tarieven

Naast de kosten voor de reguliere BSO, zijn de kosten voor de zwemles als volgt. Het pakket A & B inclusief inschrijfgeld, zwempas, afzwemmen en diploma A en B bedraagt € 852,50 te voldoen in 10 termijnen van € 85,25. Met de zwempas kan je kind gratis recreatief zwemmen in de Trits onder begeleiding van een volwassene. Wonderland zal de termijnen op je maandelijkse factuur van de kinderopvang verwerken.

Inschrijven

Voor de ZwemBSO moet je je kind apart opgeven via ons inschrijfformulier.

V vorm geel

ZwemBSO Breukelen

De zwemlessen voor zwemBSO Breukelen voor diploma A en B worden gegeven door gediplomeerde zweminstructeurs van zwembad ’t Kikkerfort in Breukelen.

De zwemlessen zijn het hele jaar door op donderdag. Om 16.05 uur vertrekken de kinderen onder begeleiding van de medewerker lopend naar het zwembad. De zwemles is van 16.30 tot 17.15 uur. De zwemlessen worden gegeven in reguliere zwemgroepen. De groepen bestaan niet alleen uit kinderen van onze BSO’s. Na de zwemles krijgen de kinderen iets te eten en te drinken. Vervolgens lopen zij terug naar hun eigen opvanglocatie waar ze vanaf ongeveer 17.45 uur opgehaald kunnen worden. De zweminstructeurs houden de zwemvorderingen van de kinderen goed bij. Iedere laatste les van de maand is de laatste tien minuten kijkles. Dan kun je zelf de vorderingen van je kind bewonderen.

Blob 13622 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29 1

Tarieven

Naast de kosten voor de reguliere BSO, zijn de kosten voor de zwemles als volgt.
Zwemles (per dag) € 9,20, inschrijfgeld plus pasje € 16,30, diploma zwemmen € 10,80.

Wonderland zal de kosten op je factuur van de kinderopvang verwerken.

Inschrijven

Voor de ZwemBSO moet je je kind apart opgeven via dit inschrijfformulier.

ZwemBSO Hillegom

De zwemlessen van ZwemBSO Hillegom voor diploma A, B en C worden gegeven door zweminstructeurs van zwembad SportPlaza in Heemstede.

O vorm turquoise

Er is één zwemles per week op maandag, dinsdag of donderdag. De zwemlessen zijn gedurende het hele jaar, met uitzondering van feestdagen en enkele vakantieweken. Wanneer er geen zwemles is, is je kind uiteraard welkom op de eigen opvanglocatie. De dagen dat Wonderland door omstandigheden niet aanwezig kan zijn bij het zwembad hoeven niet te worden betaald. Vervoer is per taxibusje (ATAX) van en naar het zwembad. Kinderen die ziek zijn, worden via Wonderland bij het zwembad afgemeld. Wanneer een kind niet aanwezig is geweest, komen de lessen te vervallen. Het zwembad werkt volgens de vakantieplanning van de regio Noord en de BSO met regio Midden. Daardoor kan het voorkomen dat de vakanties afwijken. In de zomervakantie van regio Noord vinden er geen zwemlessen plaats. In de andere schoolvakanties gaan de zwemlessen naar de ochtend. Als de kinderen van de BSO op school zitten, is er geen zwemles en wordt de factuur aangepast. Dit is rondom de zomer -en de herfstvakantie.

Tarieven

Bij de ZwemBSO betaal je naast de reguliere BSO-kosten ook de kosten voor de zwemles (reguliere zwemlestarief) plus extra kosten voor het vervoer per taxibusje van en naar het zwembad.

Kosten zwemles: Vanaf de dag van inschrijven hebben de kinderen gratis toegang tot het recreatief zwemmen in het zwembad. Alle kinderen krijgen een eigen leskaart/magneetkaart die op de zwemlocatie blijft. Je ontvangt van het zwembad een digitale factuur om de vier weken. Zij waarderen de kaart op bij ontvangst van het lesgeld. Het lesgeld bedraagt € 58,00 per vier weken.

Kosten vervoer: voor vervoer per taxibusje van en naar het zwembad. Het vervoer per taxibusje wordt georganiseerd door ATAX personenvervoer. De vervoerskosten zijn € 9,96 euro per kind per dag, maar Wonderland heeft besloten het huidige tarief van € 7,20 per dag voor de ouders te blijven doorbelasten. De overige kosten zal Wonderland blijven bijdragen.

Inschrijven

Inschrijven gaat via het zwembad zelf. Inschrijvingen kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar administratiegroenendaal@sportplaza.nl. Vermeld dat jouw kind op de BSO van Wonderland opvang heeft.

Zodra het zwembad plekken beschikbaar heeft, nemen zij contact op met Wonderland om af te stemmen welke kinderen er per welke datum kunnen starten. Vanaf dan gaat Wonderland de kosten voor het vervoer doorberekenen.

V vorm geel

ZwemBSO Leiden

De zwemlessen voor zwemBSO Leiden voor diploma A en B (C indien gewenst) worden gegeven door gediplomeerde zweminstructeurs van zwembad Poelmeer in Oegstgeest.

De zwemles is wekelijks op dinsdag van 15.45 uur tot 16.30 uur. Rond 17.30 uur zijn we weer terug op locatie BSO Wonderland Vondellaan. De zwemlessen zijn alleen tijdens de schoolgaande weken. In de vakanties zijn er geen zwemlessen.

De kinderen die opvang bij BSO Anne Frank en SportBSO Leiden hebben, kunnen geen gebruikmaken van de zwemBSO.

Blob 13622 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29 1

Tarieven

Bij de ZwemBSO betaal je naast de reguliere BSO-kosten ook de kosten voor de zwemles (reguliere zwemlestarief) plus extra kosten voor het vervoer per taxibusje van en naar het zwembad.

Kosten zwemles: € 9,70 per zwemles, € 30,60 inschrijfgeld en magneetkaart, € 24,10 (per diploma A, B of C).

O vorm zacht blauw

Kosten vervoer: € 7,20 wordt doorbelast aan de ouders en de rest neemt Wonderland voor zijn rekening. We verwerken de kosten op je factuur van de kinderopvang.

Inschrijven

Voor de ZwemBSO moet je je kind apart opgeven via dit inschrijfformulier

13464 lilian fotografie wonderland kinderopvang brandingshoot website fotoshoot 2020 08 29
O vorm zacht blauw

ZwemBSO Overveen/Haarlem

De zwemlessen van ZwemBSO Overveen/Haarlem voor diploma A en B (en C indien gewenst) worden gegeven door zweminstructeurs van zwembad de Nauwelaerts in Overveen. Voorlopig vindt de wekelijkse zwemles iedere maandag om 16.20 uur plaats. De les duurt 50 minuten. De zwemlessen zijn tijdens de schoolgaande weken, in de vakanties is er geen zwemles.

O vorm zacht blauw

Kinderen die diploma A willen halen, halen wij op en brengen wij weg naar het zwembad. Kinderen die diploma B (C indien gewenst) willen halen, brengen wij weg naar het zwembad en wij vragen de ouders om hun kinderen weer bij het zwembad op te halen. Kinderen die ziek zijn, worden via Wonderland bij het zwembad afgemeld. Wanneer een kind niet aanwezig is geweest, komen de lessen te vervallen.

Op dit moment is de ZwemBSO Overveen/Haarlem alleen nog bestemd voor de kinderen van locatie BSO Tetterode in Overveen. Mogelijk binnenkort ook voor de kinderen van BSO Bavo in Haarlem.

Tarieven

Bij de ZwemBSO betaal je naast de reguliere BSO-kosten ook de kosten voor de zwemles (reguliere zwemlestarief) plus extra kosten voor het vervoer per taxibusje van en naar het zwembad.

Ouders ontvangen van het zwembad een digitale factuur. Vanaf het moment dat je kind start, berekent Wonderland de kosten voor het vervoer aan je door. Je vindt die terug op de factuur van de kinderopvang.

V vorm geel

Inschrijven

Voor de ZwemBSO moet je je kind apart opgeven via ons inschrijfformulier.

Wonderland zal deze inschrijving in behandeling nemen en naar het zwembad doorsturen. De ouders gaan een overeenkomst aan met het zwembad. Zodra het zwembad plekken beschikbaar heeft, nemen zij contact op met Wonderland om af te stemmen welke kinderen er per welke datum kunnen starten. Het zwembad werkt met een digitaal leerlingvolgsysteem en de ouders mogen de eerste keer komen kijken. Ze werken met kleine klasjes van maximaal 9 kinderen. Er is in totaal maar één groep met zwemleerlingen. Ieder kind krijgt individuele zwembegeleiding binnen de groep. Afzwemmen wordt anders afgesproken.

V vorm blauw

* Wonderland is bereid om deze opvang aan te bieden zolang het organisatorisch ingevuld kan worden. Wonderland behoudt zich het recht voor om deze opvangvariant stop te zetten indien aan deze voorwaarden niet meer wordt voldaan of als het om bedrijfseconomische redenen niet meer haalbaar is. Kijk op de website bij de algemene voorwaarden voor meer informatie.

Kom kijken bij Wonderland

Wij denken graag met je mee over je opvangwensen en we nodigen je uit om Wonderland en onze kwaliteiten zelf te ervaren. Wij vinden het belangrijk om je kind en jou een goede start te geven bij onze kinderopvang. Daarom bieden wij je graag een kennismaking en rondleiding op een locatie aan. Kom dus gerust langs om sfeer te proeven en al je vragen stellen.